Skip to the main content

Review article

MODEL IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA MEDICINSKIH USLUGA U RAČUNOVODSTVU AKTIVNOSTI

Jagoda Osmančević orcid id orcid.org/0000-0002-4707-9057 ; Faculty of Economics University of Bihać, Bihać, Bosnia and Herzegovina
Ivana Dražić Lutilsky orcid id orcid.org/0000-0003-3562-9864 ; Faculty of Economics and Business University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 378 Kb

page 134-157

downloads: 729

cite


Abstract

Ovaj rad ima za cilj definiranje modela izračuna cijene koštanja medicinskih usluga u računovodstvu aktivnosti, uzimajući u obzir činjenicu da se upravljanje troškovima može iskazati kroz dva pravca: težnja ka kontinuiranom smanjenju i težnja ka kontroli (preispitivanju) troškova. Model se temelji na primarnoj razini, točnije na razini Doma zdravlja u Bosni i Hercegovini i razmatra uslugu prvog općeg liječničkog pregleda u ordinaciji. Upravljanje troškovima nije nekritično ˝rezanje˝ (snižavanje) svih troškova ˝bez kojih se može˝. Zdravstvene ustanove u nerazvijenim zemljama širom svijeta primjenjuju tradicionalni sustav obračuna troškova koji jednoobrazno raspoređuje troškove na nosioce (medicinske usluge), što ima za posljedicu podcjenjivanje i precjenjivanje cijene koštanja pojedinih usluga. Iste, ostvaruju gubitke od poslovnih aktivnosti koji su posljedica nemogućnosti identifikacije stvarnog troška pruženih usluga, nemogućnosti eliminacije meditacijskih usluga i aktivnosti, nemogućnosti praćenja efikasnosti obavljanja aktivnosti niti kvaliteta obavljenih aktivnosti. Upravljanje troškovima bazirano na aktivnostima usmjereno je na pružanje informacija menadžmentu zdravstvene ustanove za optimalno poslovno odlučivanje, vezano za povećanje uspješnosti poslovanja, kroz pružanje odgovora na dva ključna pitanja: ˝Kako se formira cijena medicinskih usluga?˝ i ˝Zašto medicinske usluge koštaju toliko?˝ Istraživanja vezana za ovaj rad pokazala su da bi implementacija računovodstva aktivnosti u zdravstvenim ustanovama pozitivno utjecala na povećanje uspješnosti poslovanja istih jer omogućuje kombinaciju aspekta kontrole troškova i aspekta podrške odlučivanju. Aspekt kontrole troškova zahtijeva kontinuirano razmatranje aspekta koristi i troška, dok aspekt podrške odlučivanju omogućuje identificiranje aktivnosti koje ne dodaju vrijednost (engl. non-value added activities), te njihovu eliminaciju u cilju povećanja uspješnosti. Ista su dokazala da računovodstvo aktivnosti osigurava kvalitetne informacije o stvarnim troškovima pojedinih medicinskih usluga na bazi eliminacije aktivnosti koje ne dodaju vrijednost toj usluzi.

Keywords

cijena koštanja medicinskih usluga, računovodstvo aktivnosti, podcjenjivanje i precjenjivanje troškova, upravljanje cijenom koštanja, tj. troškovima

Hrčak ID:

204410

URI

https://hrcak.srce.hr/204410

Visits: 1.087 *