Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.4

Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Zadar, Hrvatska

Silvija Šiljeg orcid id orcid.org/0000-0002-5473-2579 ; University of Zadar, Department of Geography
Ivan Marić ; University of Zadar, Department of Geography
Gojko Nikolić ; University of Montenegro, Department of Geography, Nikšić, Montenegro
Ante Šiljeg ; University of Zadar, Department of Geography


Full text: english pdf 688 Kb

page 487-496

downloads: 853

cite


Abstract

Dostupnost urbanih zelenih površina (UZP) sastavni je element zadovoljavajuće kvalitete života. Zbog nagle urbanizacije proučavanje zelenih površina postaje jedan od ključnih elemenata urbanističkog planiranja. Funkcionalna mreža prometnog sustava i optimalan prostorni raspored UZP-a preduvjeti su za održavanje ekološke ravnoteže urbanog krajolika. Analiza dostupnosti UZP-a u naselju Zadar izvršena je u sklopu projekta Urban Green Belts Project (UGB). Analizi je prethodila izrada prostorno-orijentirane baze UZP-a. Podaci su prikupljeni metodom nadzirane klasifikacije multispektralnih LANDSAT snimaka i metodom ručne vektorizacije DOF snimaka. U prvoj fazi istraživanja izvršena je analiza dostupnosti
UZP-a prema ANG standardu. Indikator dostupnosti generiran je na temelju sedam objektivnih mjera koji uključuju površinu UZP-a po stanovniku te dostupnost šest funkcionalnih razina UZP-a. Izvedeni indikator dostupnosti uspoređen je sa subjektivnim mjerama koje su izvedene anketnim ispitivanjem 718 ispitanika unutar 41 statističkog kruga. Prikupljeni podaci reflektiraju individualnu procjenu te zadovoljstvo dostupnošću UZP-om. Ovo istraživanje istaknulo je važnost korištenja objektivnih i subjektivnih mjera u procesu razumijevanja dostupnosti UZP-a. Rezultati su pokazali da prilikom vrednovanja dostupnosti stanovnici naglasak stavljaju na uže stambeno okruženje, zanemarujući time više funkcionalne razine UZP-a. Nadalje, velike količine UZP-a unutar grada (114 m² po stanovniku) ne moraju generirati slično zadovoljstvo njihovom dostupnošću. Izlazni rezultati mogu služiti kao smjernice za daljnji razvoj grada u kontekstu planiranja funkcionalne mreže UZP-a.

Keywords

urbane zelene površine (UZP); indikator dostupnosti; subjektivne i objektivne mjere; Zadar

Hrčak ID:

207289

URI

https://hrcak.srce.hr/207289

Publication date:

31.10.2018.

Article data in other languages: english

Visits: 2.755 *