Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31664/ripu.2018.42.03

Sudbina kapucina i kapucinskoga hospicija u Herceg Novom u svjetlu novih arhivskih istraživanja

Josipa Alviž orcid id orcid.org/0000-0001-8815-2743 ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 693 Kb

page 37-52

downloads: 524

cite


Abstract

U radu je dan osvrt na okolnosti dolaska kapucinskih redovnika u Herceg Novi potkraj 17. stoljeća te podizanja njihove crkve i pridružena joj hospicija. Na temelju opisa kapucinskoga sklopa u katastiku generalnoga providura Angela Mema (1788.), čiji se prijepis prilaže radu, daje se usporedba s današnjim stanjem očuvanosti crkve i hospicija prenamijenjena u župni dvor te se taj sklop kontekstualizira unutar korpusa kapucinske arhitekture 17. i 18. stoljeća. Na temelju do sada neobjavljenih arhivskih izvora također se rasvjetljava sudbina hercegnovskih kapucina i njihova hospicija u prvoj polovici 19. stoljeća – razdoblju nakon pada Mletačke Republike i privremenoga ukidanja Venecijanske kapucinske provincije, kojoj su upravno pripadali. Spomenuti izvori zanimljivo su svjedočanstvo dugogodišnjih kontinuiranih napora mjesnih svjetovnih i crkvenih vlasti (Vlada Dalmacije, Okružno poglavarstvo u Kotoru, Ordinarijat u Kotoru) za očuvanje kapucinske redovničke zajednice i hospicija u Herceg Novom te prilog boljem razumijevanju vjerskoga života u gradu i političko-upravnih odnosa između predstavnika lokalne uprave i središnje bečke vlasti.

Keywords

Herceg Novi, kapucini, crkva sv. Leopolda Bogdana Mandića, hospicij, Venecijanska kapucinska provincija, Jeronim Corner, Angelo Memo, Carska i kraljevska vlada Dalmacije, Okružno poglavarstvo u Kotoru, Biskupski ordinarijat u Kotoru

Hrčak ID:

216415

URI

https://hrcak.srce.hr/216415

Visits: 988 *