Skip to the main content

Review article

Pravo na pristup sudu kao esencija vladavine prava

Marija Lovrić


Full text: croatian pdf 166 Kb

page 31-63

downloads: 645

cite


Abstract

Tema rada je pravo na pristup sudu kao esencije prava na pravično suđenje, koje je pak temelj stabilnog društvenog uređenja, protuteža anarhiji i kaosu. Kroz praksu Europskog suda za ljudska prava pravo na pristup sudu otkriva se kao implicirano pravo, razrađuje i poprima sve jasnije obrise. Stajališta Europskog suda za ljudska prava važan su faktor u oblikovanju prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske i trebala bi biti od utjecaja na odluke redovnih i specijaliziranih nacionalnih sudova čija je obveza štititi europske pravne standarde. U radu se kroz jurisdikciju Europskog suda i Ustavnog suda Republike Hrvatske analizira pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pošteno (pravično) suđenje, njegova ograničenja i opravdanja te imunitet kao legitimni izuzetak.

Keywords

pravo na pravično (pošteno) suđenje, pravo na pristup sudu, ograničenja prava na pristup sudu, legitimni izuzetak, imunitet

Hrčak ID:

226662

URI

https://hrcak.srce.hr/226662

Visits: 949 *