Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.30754/vbh.62.1.710

Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara

Jure Žilić
Sanjica Faletar Tanacković
Maja Panian Selimić


Full text: croatian pdf 471 Kb

versions

page 49-76

downloads: 508

cite


AbstractCilj. U radu se predstavljaju rezultati istraživanja čiji je cilj bio utvrditi koliko i na koji način knjižničari zaposleni u različitim tipovima knjižničnih ustanova u Republici Hrvatskoj sudjeluju u odabranim aktivnostima u kontekstu stalnog stručnog usavršavanja (praćenje stručne literature, sudjelovanje na skupovima i u znanstvenim istraživanjima) te saznati kako percipiraju domaća znanstvena istraživanja (relevantnost, nedostaci, nedovoljno istražene teme itd.).

Metodologija. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2018. godine uz pomoć anonimnog online upitnika (13 pitanja s višestrukim odgovorima i otvorena pitanja). U istraživanju je korišten prigodni uzorak, a prikupljeno je 227 valjanih odgovora.

Kvantitativni podaci dobiveni upitnikom obrađeni su uz pomoć alata za statističku obradu podataka SPSS. Od kvalitativnih metoda korištena je metoda sadržajne analize.

Rezultati. Rezultati istraživanja omogućuju uvid u vrijeme koje ispitanici posvećuju praćenju stručne literature te u načine sudjelovanja na stručnim skupovima s jedne strane, kao i u njihovo sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima, suradnju sa znanstvenicima te percepciju domaćih znanstvenih istraživanja s druge strane.

Ograničenja. Veličina i reprezentativnost uzorka.

Originalnost/vrijednost. Iako je problematika stalnog stručnog usavršavanja knjižničara u Hrvatskoj već bila predmetom istraživanja domaćih autora, u domaćoj stručnoj literaturi do sada nema objavljenih istraživanja o percepciji znanstvenih istraživanja od strane knjižničara. U radu se donose vrijedne i do sada nepoznate spoznaje o tom fenomenu.

Keywords

Hrvatska; knjižničari; znanstveno istraživanje; stalno stručno usavršavanje

Hrčak ID:

226730

URI

https://hrcak.srce.hr/226730

Publication date:

30.7.2019.

Visits: 1.335 *