Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5559/di.28.4.04

Stav stanovništva o oporezivanju u posttranzicijskoj zemlji: slučaj Hrvatske

Helena Blažić orcid id orcid.org/0000-0002-5138-1662 ; Faculty of Economics, Rijeka
Ana Štambuk ; Faculty of Economics, Rijeka


Full text: english pdf 152 Kb

page 627-646

downloads: 623

cite


Abstract

Rad prikazuje stavove hrvatskih gradana o nekima od najrelevantnijih
aspekata poreznoga sustava. Istraživanje se nastavlja
na prethodno šire istraživanje stavova poreznih strucnjaka u Hrvatskoj.
Ciljevi ovog istraživanja ukljucuju otkrivanje stavova stanovništva
o najvažnijim poreznim pitanjima, utvrdivanje utjecaja
demografskih karakteristika i stavova prema redistribuciji na
njihove odgovore i usporedbu njihovih stavova s onima poreznih
strucnjaka. Gradani se uglavnom zalažu za ukidanje poreza
na nasljedstva i darove te ukidanje oporezivanja kamata, kao i
za uvodenje posebnoga poreza za/na banke i oporezivanje
"nezdrave hrane". Snažno zagovaraju širenje snižene stope
PDV-a na svu hranu. Rezultati regresijske analize impliciraju snažan
utjecaj stava o važnosti redistributivnog ucinka poreznoga
sustava, nakon cega slijede vlasništvo nekretnine, dohodak
razina obrazovanja i radni status. Usporedba s odgovorima
poreznih strucnjaka upucuje na statisticki znacajne razlike. Rad
bi trebao pridonijeti svijesti o prihvacanju poreznoga sustava i
politike u javnosti i pružiti neke smjernice njihovim promjenama.

Keywords

porezni sustav; Hrvatska; gradani; istraživanje javnoga mišljenja; porezni strucnjaci

Hrčak ID:

228351

URI

https://hrcak.srce.hr/228351

Publication date:

22.11.2019.

Article data in other languages: english

Visits: 1.739 *