Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31298/sl.144.1-2.3

Trofičke karakteristike i utjecaj bukove skočipipe na površinu oštećenja lista bukve u Bosni i Hercegovini

Osman Mujezinović ; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hervegovina
Kenan Zahirović orcid id orcid.org/0000-0002-3858-8503 ; ŠPD Zeničko-dobojskog kantona d.o.o Zavidović, BiH
Milivoj Franjević ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mirza Dautbašić orcid id orcid.org/0000-0003-1057-9397 ; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hervegovina


Full text: croatian pdf 672 Kb

versions

page 27-33

downloads: 571

cite


Abstract

Bukva predstavlja jednu od najvažnijih vrsta drveća u Bosni i Hercegovini. Stoga, potrebno je praćenje zdravstvenog stanja bukovih sastojina i poduzimanje svih neophodnih preventivnih i represivnih mjera kako bi se zdravstveno stanje ovih sastojina unaprijedilo. U okviru istraživanja analiziran je utjecaj bukove skočipipe na površinu oštećenja listova na stabalcima bukve od imaga i ličinke u ovisnosti od lokacije i položaja stabalaca bukve u sastojini (svjetlo/sjena). Lokacije istraživanja su se nalazile unutar kulture smreke, visokih šuma bukve i mješovitih šuma bukve i jele sa smrekom. Bukova skočipipa predstavlja jednog od glavnih defolijatora koji se javljaju na stablima bukve. Uzorak istraživanja čine 15 stabalaca bukve, po 5 stabalaca na tri lokacije. Na svakoj lokaciji odabrana su 3 stabalca čija krošnja je bila na svjetlu i dva stabalca čija krošnja je bila u sjeni (ukupno 9 stabalaca na svjetlu i 6 stabalaca u zasjeni). Na svakom stablu pregledavana su i mjerena oštećenja od imaga i ličinke bukove skočipipe. Ustanovljeno je da prosječna površina oštećenja lista bukve od imaga je varirala od 2-4%, a ličinke od 4-8%. Statističkim analizama je utvrđeno postojanje statistički značajnih razlika u površini oštećenja lista bukve od ličinke u ovisnosti od položaja stabalaca bukve u sastojini.

Keywords

<i>Fagus sylvatica</i>; <i>Rhynchaenus fagi</i>; površina oštećenja; lokacija; svjetlo; sjena

Hrčak ID:

234782

URI

https://hrcak.srce.hr/234782

Publication date:

29.2.2020.

Article data in other languages: english

Visits: 1.341 *