Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5559/di.29.1.06

Radni sati, konflikt radne i obiteljske uloge i psihofizičko zdravlje zaposlenih roditelja – postoje li razlike između žena i muškaraca?

Darja Maslić Seršić ; Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb
Ivana Kurtović ; Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb


Full text: croatian pdf 333 Kb

page 113-134

downloads: 593

cite


Abstract

Cilj istraživanja bio je ispitati mehanizme koji leže u podlozi
odnosa između broja radnih sati i psihofizičkoga zdravlja
zaposlenih roditelja te provjeriti moderatorski učinak spola na
ovaj odnos. Postavljeni model, koji je uključivao medijacijske
učinke dviju dimenzija konflikta rad – obitelj (vremenski i konflikt
opterećenja) ispitan je na prigodnom uzorku zaposlenih roditelja
(n = 377; 55,2 % majki). Subjektivno psihofizičko zdravlje
mjereno je Skalom muskuloskeletalnih simptoma (Barton i sur.,
1995) i Upitnikom općega zdravlja-12 (Goldberg, 1988).
Konflikt radne i obiteljske uloge zbog prelijevanja radne domene
u obiteljsku mjeren je Skalom vremenskoga konflikta i Skalom
konflikta opterećenja (Carlson, Kacmar i Williams, 2000).
Rezultati su pokazali da su radni sati samostalan prediktor obiju
dimenzija konflikta rad – obitelj te je utvrđen moderatorski
učinak spola na odnos između broja radnih sati i zdravlja
sudionika. Broj radnih sati značajno je pozitivno povezan sa
samoprocijenjenim psihičkim i tjelesnim zdravljem majki, ali ne i
očeva. Ovu povezanost potpuno posreduje konflikt opterećenja.
Suprotno očekivanjima, vremenski konflikt ne posreduje odnos
između broja radnih sati i zdravlja zaposlenih majki.

Keywords

radni sati, konflikt opterećenja rad – obitelj, vremenski konflikt rad – obitelj, psihofizičko zdravlje, zaposleni roditelji, rod, spol

Hrčak ID:

235751

URI

https://hrcak.srce.hr/235751

Article data in other languages: english

Visits: 1.333 *