Skip to the main content

Original scientific paper

Fiziološki i tehnički zahtjevi igranja malog nogometa 4 protiv 4 i 8 protiv 8 kvalitetnih mladih nogometaša

Steven Jones
Barry Drust


Full text: english pdf 137 Kb

page 150-156

downloads: 936

cite


Abstract

Uvod
Igranje sportske igre na igralištu manjemu od propisanoga pravilima igre vrlo je ekonomičan trenažni sadržaj s aspekta vremena jer je to dobra prilika za tehnički, taktički i fizički razvoj igrača. Promjene u strukturi trenažne jedinice imaju određene posljedice u vidu fizičkih i tehničkih zahtjeva koji se postavljaju pred igrače. Utjecaj takovih promjena do sada se još nije sustavno istraživao, osobito ne u radu s djecom. Cilj je ovoga istraživanja procijeniti fiziološke i tehničke zahtjeve koje pred mlade kvalitetne nogometaše postavlja igranje malog nogo-meta 4 protiv 4 i 8 protiv 8.
Metode
Osam kvalitetnih mladih igrača iz Akademije nogometne premijer lige (aritmetička sredina ± stan-dardna devijacija: dob 7 ± 1 godina, tjelesna visina 1,3 ± 0,2 m, tjelesna masa 25,3 ± 3,8 kg, trenažno iskustvo 2 ± 1 godina) odigralo je dvije malonogemetne utakmice 4 protiv 4 i 8 protiv 8. Svaka utakmica trajala je 10 minuta. Fiziološke reakcije svakog ispitanika na zahtjeve igre praćene su monitorom srčane frekvencije (Polar Electro, Kempele, Finska). Svaki je igrač i snimljen tijekom utakmica video kamerom (Sony CCDTRV218, Japan), kako bi se kasnije mogao načiniti radni profil svakog ispitanika. Kasnije su snimljene vrpce analizirane pomoću ručnog notacijskog sustava u kojemu su se bilježile i tehničke akcije i kretanje igrača po terenu.
Rezultati, rasprava i zaključak
Aritmetičke sredine i standardne devijacije srčane frekvencije nisu se statistički značajno razlikovale u igri 4 protiv 4 i 8 protiv 8 (4 v 4, 175 ± 10 otk/min; 8 v 8, 168 ± 6 otk/min). I vrijednosti ukupno prijeđene udaljenosti u obje utakmice, procijenjene izračunavanjem duljine koraka u raznim vrstama kretanja, bile su slične (4 v 4, 778 ± 160 m; 8 v 8, 693 ± 103; p>0,05). Ukupne udaljenosti prevaljene hodanjem, trčkaranjem i sprintanjem nisu se razlikovale bez obzira na broj igača u igri. Značajne razlike su dobivene za pomoćna kretanja (unatrag i bočno) (p<0,05) kojima su prevaljene veće udaljenosti u igri 4 protiv 4 (140 ± 68 m) nego u igri 8 protiv 8 (107 ± 51 m). Međutim, kada su se te udaljenosti izrazile kao postotak ukupno prevaljenih udaljenosti, dobiveni su vrlo slični akcijski profili svih igrača za svaku utakmicu. Naime, igrači su, u postotku tijekom utakmice, hodali, trčkarali, sprintali ili izvodili pomoćne kretnje 24 %, 44%, 19% i 13 % u igri 4 protiv 4 te 27%, 48%, 10% i 15 % u igri 8 protiv 8. Tehnički zahtjevi, predstavljeni aritmetičkom sredinom i standardnom devijacijom broja dodira s loptom, ovisili su o broju igrača u utakmici. Smanjenje broja igrača značajno (p<0,05) povećava broj pojedinačnih dodira s loptom po utakmici s 13 ± 7 u igri 8 protiv 8 na 36 ± 12 u igri 4 protiv 4.
Podaci dobiveni u ovom istraživanju ukazuju na to da igranje na manjem igralištu s manjim brojem igrača predstavlja fiziološki dosta zahtjevnu aktivnost za mlade igrače. Čini se, međutim, da broj igrača u utakmici nije presudna determinanta tih fizioloških zahtjeva kada se radi o mladim igračima ispitivane dobi. Taj nalaz je u suprotnosti s tehničkim zahtjevima na koje broj igrača u igri znatno utječe. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da aktivnosti koje uključuju manji broj igrača mogu predstavljati učinkovitiji multikomponentni trenažni podražaj, zadržavajući podjednaku razinu kardio-vaskularnoga opterećenja (stresa).

Keywords

Hrčak ID:

21964

URI

https://hrcak.srce.hr/21964

Article data in other languages: english

Visits: 9.096 *