Skip to the main content

Original scientific paper

Egidio Ivetic ; Centro di ricerche storiche Rovigno


Full text: italian pdf 2.630 Kb

page 137-153

downloads: 72

cite


Abstract

Kronika o crkvi i zupnim dobrima u
Grdoselu u okolici Pazina, sto ju je krajem 17. stoljeéa sastavio
zupnik Vincenzo Picot, omoguéava nam da promotrimo materijalnu,
kulturnu i socijalnu optiku seoskog zupnika.
lzvorni dokument nalazi se u zupnom arhivu Grdosela pod
nazivom Quaderno della Madonna di Salute (Zapis o crkvi Gospe od
Zdravlja), a objavio ga je Branko FuCié, uvazeni strucnjak za
glagoljske natpise, upravo pod nazivom "kronika", u Vjesniku
lstarskog Arhiva 1994. godine. Kronika prati izgradnju novog zupnog
dvora 1680. godine te daje pregled imovine zupnika Picota i njegove
zupe (mansionaria) 1702-05. g. te u narednim desetljeéima. Zanimljiva
je iz dva razloga: prvo, zbog naCina na koji zupnik (u ovom slucaju
zupnik Picot), unutar svog individualnog i naroCito kulturnog
horizonta, percipira seosku zajednicu, posebno ako znamo da se radi
o jednoj od onih do danas slabo istrazenih slavenskih hrvatskih
zajednica u nadvojvodskoj Istri, i drugo, zbog same licnosti zupnika,
sa njegovom gospodarskom osnovom i njegovom kulturom.

Keywords

Hrčak ID:

242595

URI

https://hrcak.srce.hr/242595

Article data in other languages: italian

Visits: 200 *