Skip to the main content

Original scientific paper

Ivano Cavallini ; Conservatorio di Trieste, Cattedra di Storia della Musica


Full text: italian pdf 3.712 Kb

page 241-264

downloads: 147

cite


Abstract

U ovome Clanku autor analizira
Smareglinu glazbu i njen uspjeh kod kritike, ali i razlièit odjek kojega pobuduje u ltaliji ,
odnosno u krajevima pod austrijskom vla~éu. .
Povijesni polozaj skladatelja prema nekim je aspektima slièan onome kojega su zauzimali
rnnogi knjizevnici i umjetnici (npr. Roth i Kogoj), koji su zivjeli kao ~ li è nosti iskorijenjene
iz zavièaja, ~ to je bila posljedica izbora kozmopolitskog stila zivota nasuprot
nacionali stièkim tendencijama koje su promicale ltalija i Jugoslavija nakon l. svjetskog
rata.
U radovima koji se ovdje razmatraju, "Sigetski vazal", "Cornill Schutt" i "Istarska
svadba", nalazimo vagnerovske erte, uoèljive u uporabi leitmotiva i u simfonijskoj strukturi
parti tura, pjevnost talijanskog kolorita i neke elemente slavenske melodike kao ~ to je
to potvrdio i sam Smareglia.
Prema ovim obiljezjima maestra pul skoga podrijetla mozemo ubrojati u kategoriju
umjetnika koju su nazivali "Austrijancima bez Austrije" buduéi da se njegov opus ne odnosi
na jedan specifièni identitet, veè je nadnacionalan, a uz malo truda naéi éemo da se
sastoji od razlièitih komponenti. Naime, nije sluèajno ~to su najpoznatije Smaregline melodrame
ubrzo bile prevedene na njemaèki zadobiv~i publicitet u kazali~tima Beèa, Praga
i Drezdena.

Keywords

Hrčak ID:

242797

URI

https://hrcak.srce.hr/242797

Article data in other languages: italian

Visits: 302 *