Skip to the main content

Original scientific paper

Ante Šonje


Full text: italian pdf 13.294 Kb

page 65-138

downloads: 223

cite


Abstract

Autor u ovum radu obraduje polozaj, izvedene zastitne radove, ikonografiju i stil
podnih mozaika Eufrazijane, nastojeéi predati cjelokupan njikov pregled koji do
danas nije u ovakvom sveobuhvatnom radu obrad"en .
Navodeéi mjesta na kojima se nalaze ili su se nalazili mozaici A. Sonje podcrtava
da je biskup Eufrazije dao ukrasiti s mozaikom i istoeni zabat ponad glavne apside,
sto predstavlja unikum u smislu ukrasavanja staro.krséanskih bazilika.
Eufrazijeva je bazilika tokom svoga postojanja viSe puta popravljana; radovi na
zastiti mo;zaika poceli su tek u posljednja dva desetljéa 19. st. Velika je zasluga
Pavia Deperisa, zupnika bazilike sto je on naglasavao slabost postojeéeg stanja
mozaika i nastojao da se na njima poduzmu zastitni radovi. A. Sonje daje i kratak
pregled mozaicara koji su radi li na zastiti mozaika: Zavod za umjetnost u Insbrucku
(1890-1897), mozaici u skoljci glavne apside i na zidu ponad njenog luka); arhitekt
Tommasi (krajem XIX st., mozaici na zidu ponad apsidalnog luka) i Forla ti (1937 .,
mozaici pokrajnih apsida).
U poglavlju posveéenom ikonografiji naslikanog sadrzaja i zidnih mozaika, koja
je vrlo slozena, autor nastoji dati sto potpuniji pregled tumacenja strucnjaka koji su
se ovom problematikom bavili-zavisno o motivima, temama i figurama obradene u
mozaicima apsidalne skoljke, apsidalnog luka, pokrajnih aesida, zapadnog proeelja.
zacelnog zida srednje lade i biskupskog dvora. A. Sonje posebno opisuje
ikonografiju apsidalnih mozaika (biskup Eufrazije) i mozaika koji predstavljaju svjedoeanstvo o vijesti Isusova utjelovljenja, svjedoèanstvo o utjelovljenju Isusa
Krista, sv. muèenike, biskupa Eufrazija sa bratom i sinom od brata, objavu
bozanske osobe Isusa Krista, prikaz Kuzme i Damjana, ravenskih biskupa Severa i
Apolinara, posljednji sud, preobrazenje i svete muèenike u biskupskom dvoru.
Mozaik Eufrazijeve bazilike zbog svoje saèuvanosti i velike primjene likovnog
sadr:Zaja ide u red · najvrednijih ostvarenja ove vrste u povijesti umjetnosti iz
razdoblja kasnoantièke i ranobizantinske umjetnosti. Poreèki mozaik nije vrjedan
samo po likovnom sadrzaju, nego i po svojim ukrasnim motivima. Ukrasni motivi
su primjenjeni kao okvir koji zatvara pojedina polja naslikanog sadrzaja ili cijelu
plohu jednog zida.
Rasuaujuéi o stilu, mozaike nisu izradili ravenski mozaièari; stilska i ikonograska
obiljeza govore da je poreèki mozaik radilo viSe mozaièara pod vodstvom jednog
istaknutog umjetnika (u mjesnoj Poreckoj sredini, prema miSljenju autora, nisu
postojali mozaièari koji bi bili sposobni izraditi tako ukrasne vrijedne mozaike) .
Poreèki mozaici, zaklijuèuje Sonje, pripadaju kulturnom krugu ranobizantinske
umjetnosti iz razdoblja Justinijanove obnove carstva; oni su osebujan rad carigradskih
mozaièara pa nema razloga da ih stavljamo u okrilje mozaièara koji su radili u
nekom drugom sredistu na zapadnom dijelu Mediterana. Ovi su mozaici predstavljali
u vrijeme svog postanka jednu ikonografsku i stilsku cjelinu velike umjetnièke
vrijednosti, koja je uoèljiva u dobro saèuvanim apsidalnim mozaicima. Poreèki
mozaici predstavlijaju i veliku vrijednost o rasudivanju o sadrzaju, ikonografiji i
stilu ranobizantinskih mozaika.
Sto se tièe datiranje mozaika, kojem je posveéeno zadnje kratko poglavlje, A.
Sonje ih stavlja u red najvrednjih ostvarenja ranobizantinske umjetnosti iz sredine
6. st.

Keywords

Hrčak ID:

243036

URI

https://hrcak.srce.hr/243036

Article data in other languages: italian

Visits: 390 *