Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.24141/1/6/2/3

Upravljanje dokumentacijom zdravstvene njege u bolničkim uvjetima

Amer Ovčina ; Clinical Center of the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Selveta Mušanović ; Clinical Center of the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Ernela Eminović ; Clinical Center of the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Nada Spasojević ; University „Vitez” in Vitez, Faculty Health studies, Bosnia and Herzegovina
Amela Hajdarević ; Regional Medical Center „Dr. Safet Mujić” Mostar, Bosnia and Herzegovina
Jasmina Marušić ; University „Vitez” in Vitez, Faculty Health studies, Bosnia and Herzegovina


Full text: english pdf 4.556 Kb

page 201-218

downloads: 356

cite


Abstract

Dokumentacija zdravstvene njege ili sestrinska dokumentacija, kako se često naziva u praksi, neizostavan je dio medicinske dokumentacije pacijenta, a dokumentiranje je sastavni dio svakodnevnoga sestrinskog posla. Dokumentiranje zdravstvene njege u bolnici podrazumijeva zapisivanje podataka o svim provedenim postupcima tijekom cjelokupnog procesa zdravstvene njege za pojedinca, a sve u svrhu sustavnog praćenja stanja te planiranja i vrednovanja kvaliteta zdravstvene njege. Sestrinska dokumentacija služi kao sredstvo komunikacije između tima i od velike je važnosti za kvalitetu i kontinuitet zdravstvene njege.

CILJEVI RADA: 1. Utvrditi postojanje dokumentacije zdravstvene njege u bolničkim zdravstvenim ustanovama. 2. Ispitati praksu medicinskih sestara/tehničara u procesu administriranja zdravstvene njege. 3. Prikazati indikatore kvalitete koji se prate i analiziraju putem dokumentacije zdravstvene njege. 4. Komparirati dobivene rezultate u dva ispitivana područja.

METODE RADA: Ovo istraživanje provedeno je na dva geografski odvojena područja, u Sarajevu i Travniku. U istraživanju je sudjelovalo 210 ispitanika, i to 147 medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i 63 medicinske sestre / medicinska tehničara zaposlena u Općoj bolnici u Travniku. Prikupljanje podataka za istraživanje provedeno je deskriptivnom metodom. Za deskriptivno istraživanje primijenjen je originalni autorski upitnik. Upitnik je ispitanicima bio dostupan u elektroničkom obliku u internetskoj aplikaciji Google Forms. Anonimnost ispitanika bila je u potpunosti zajamčena. Istraživanje je provedeno u periodu od 15. srpnja do 15. kolovoza 2019.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA:U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 98 % ispitanika svakodnevno upotrebljava obrasce dokumentacije zdravstvene njege, a u Općoj bolnici Travnik 77,8 % ispitanika. U KCU-u Sarajevo ispitanici više upotrebljavaju standardizirane obrasce dokumentacije zdravstvene njege, i to 97,6 %, u odnosu na ispitanike u Općoj bolnici u Travniku, gdje se dokumentiranje vrši u sestrinske evidencijske bilježnice, i to 74,6 %. 68 % ispitanika u KCU-u Sarajevo smatra da dokumentiranje pridonosi vrednovanju sestrinskih usluga, dok to smatra samo 19 % ispitanika iz Opće bolnice Travnik. Kao najčešće nedostatke ispitanici navode nedostatak računalne tehnike na odjelu (74,3 %), zatim neadekvatne prostorije za administriranje dokumentacije (37,6 %) te nedostatak obrazaca u tiskanom obliku (32,1 %), a na ovo pitanje nije odgovorilo šest ili 2,3 % ispitanika.U obje ustanove kao najveći nedostatak navode problem računalne opreme na odjelu, i to 70,7 % u KCU-u Sarajevo i 82,5 % u OB-u Travnik.

ZAKLJUČCI: Istraživanjem je utvrđeno da više od 95 % ispitanika u svakodnevnoj praksi primjenjuje standardizirane procese zdravstvene njege, dokumentira zdravstvenu njegu, poznaje osnovnu svrhu i prati indikatore zdravstvene njege. Više od 90 % ispitanika u obje ispitivane skupine dokumentacijom zdravstvene njege kori-sti se za planiranje zdravstvene njege i praćenje njezinih ishoda.Više od polovine ispitanika u obje ispitivane skupine navelo je da im dokumentiranje zdravstvene njege predstavlja problem jer im oduzima mnogo vremena u radu. Veći broj ispitanika obje ispitivane skupine, čak 30 %, navodi da se podacima iz dokumentacije zdravstvene njege ne koriste ni u kakve svrhe. Nedostatak izvršitelja procesa zdravstvene njege, nedovoljno znanje o informacijskim tehnologijama te nepostojanje informacijskog sustava predstavlja otežavajuću okolnost u dokumentiranju procesa zdravstvene njege.

Keywords

dokumentacija, zdravstvena njega, sestrinstvo, praksa, timski rad, autonomija, zakoni

Hrčak ID:

244588

URI

https://hrcak.srce.hr/244588

Article data in other languages: english

Visits: 1.036 *