Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.20471/LO.2021.49.01.02

Podnošljivost bevacizumaba u bolesnica starije dobi oboljelih od raka jajnika: iskustvo Zavoda za ginekološku onkologiju u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Kristina Katić ; Department of Gynecologic Oncology, Clinical Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
Višnja Matković ; Department of Gynecologic Oncology, Clinical Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
Joško Lešin ; Department of Gynecologic Oncology, Clinical Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
Goran Vujić ; Department of Gynecologic Oncology, Clinical Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
Ante Ćorušić ; Department of Gynecologic Oncology, Clinical Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 649 Kb

page 10-18

downloads: 149

cite


Abstract

Uvod: Bevacizumab je rekombinantno humanizirano anti-VEGF monoklonsko antitijelo. Učinkovit je u liječenju epitelnog raka jajnika, kako u primarnom liječenju tako i kod pojave recidiva bolesti. Incidencija raka jajnika povisuje se sa starosnom dobi. Unatoč velikoj prevalenciji raka jajnika u starijih osoba, liječenje starijih bolesnica često je manje agresivno nego kod mlađih bolesnica. U Hrvatskoj, od veljače 2017. imamo mogućnost liječenja bevacizumabom u bolesnica s epitelnim rakom jajnika, jajovoda i primarnim peritonealnim rakom, kako u prvolinijskom liječenju tako i u prvom recidivu bolesti. Cilj nam je bio istražiti sigurnost primjene bevacizumaba u bolesnica starijih od 65 godina.
Metode: Retrospektivno, analizirali smo medicinske podatke 65 bolesnica s epitelnim rakom jajnika, jajovoda ili primarnim peritonealnim rakom koji su započeli liječenje bevacizumabom u prvolinijskom liječenju u bolesnica s uznapredovalom bolesti kao i prvom recidivu bolesti u Zavodu za ginekološku onkologiju, KBC Zagreb u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2018. Bolesnice su bile podijeljene u dvije skupine prema dobi: skupina 1 (≤65 godina) i skupina 2 (>65 godina).
Rezultati: U naše istraživanje bilo je uključeno 65 bolesnica: 47 (72,3%) bolesnica u skupini 1 u usporedbi s 18 (27,7%) u skupini 2. Bevacizumab je primijenjen kod 39 (60%) bolesnica kao prvolinijsko liječenje te kod 26 (40% ) bolesnica kao drugolinijsko liječenje. Medijan dobi bio je 55 godina (raspon 35-65 godina) u skupini 1 i 70 godina (raspon 66-76 godina) u skupini 2. ECOG status 0 imalo je 44,7% bolesnica u skupini 1 u usporedbi sa samo 22% u skupini 2. U vrijeme postavljanja dijagnoze, u starijih bolesnica zabilježen je barem jedan komorbiditet u 94,4% slučajeva, u usporedbi s 42,6% u skupini 2. Medijan broja apliciranih ciklusa bevacizumaba bio je 9 u bolesnica starijih od 65 godina , a 17 apliciranih ciklusa u skupini 1. U bolesnica koji su primale bevacizumab kao prvolinijsko liječenje, medijan intervala bez progresije bolesti (PFI) bio je 12 mjeseci u skupini 1 u odnosu na 7 mjeseci u bolesnica starijih od 65 godina. Slično tome, među onima koji su primali bevacizumab u drugoj liniji liječenja medijan PFI bio je 9 mjeseci u mlađih bolesnica u odnosu na 1 mjesec u bolesnica starijih od 65 godina. Pojava ne-hematoloških nuspojava nije se povećala u starijih bolesnika; 51,1% bolesnica u skupini 1 prijavilo je neku ne-hematološku nuspojavu nasuprot samo 27,8% u starijih bolesnica.
Zaključak: Naše iskustvo liječenja bolesnica bevacizumabom pokazuje dobre rezultate s prihvatljivom toksičnošću, a naše istraživanje sugerira da je primjena bevacizumaba sigurna i podnošljiva i u bolesnica starijih od 65 godina.

Keywords

rak jajnika, bevacizumab, terapija, starije bolesnice

Hrčak ID:

257749

URI

https://hrcak.srce.hr/257749

Article data in other languages: english

Visits: 466 *