Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.20471/LO.2021.49.01.04

Vrijednost imunohistokemijskog određivanja syndecana-1 u karcinomu dojke

Ivana Miše orcid id orcid.org/0000-0001-5348-0720 ; Cytology Unit, Department for Pathology, Farwaniya Hospital, Kuwait


Full text: english pdf 1.016 Kb

page 29-38

downloads: 119

cite


Abstract

Syndecan-1 (Sdc1) je transmembranski heparan-sufatni proteoglikan, receptor za ekstracelularni matriks, organizator adhezije stanica-matriks, uključen u adheziju na svim kontaktnim staničnim površinama. Integrira različite stanične signale i signale među čimbenicima rasta te modulira staničnu proliferaciju, kancerogenezu, migraciju i angiogenezu. Stanično kretanje i invazija prvo zahtjevaju gubitak Sdc1. Ekspresija Sdc1 se gubi neposredno prije nego stanica promijeni oblik ili lokaciju, što smanjuje adhezivnost a povećava staničnu mobilnost i invazivni potencijal. Otpuštanjem Sdc1 s površine stanica (shedding) omogućava se rast tumora i metastaziranje. Takva promjena ekspresije Sdc1 od presudne je važnosti u tranziciji invazivnih karcinoma dojke u metastatski fenotip i prati epitelno-mezenhimalnu tranziciju (EMT). Molekule uključene u EMT-u potencijalni su ciljevi za farmakoterapiju i kontrolu tumorskog metastaziranja. Moguće da je proteolitička konverzija netopivog (koreceptor vezan za membranu) u topivi oblik Sdc1, okidač skretanju proliferativne faze raka dojke u invazivnu, što također može biti od dijagnostičko-terapijske koristi. Stromalna ekspresija Sdc1 znači ne samo jednostavnu fiksaciju Sdc1 otpuštenog s epitelnih stanica na stromalne, nego i autohtonu sintezu Sdc1 u reaktivnim stromalnim fibroblastima. Interakcijom s heparin-vezujućim čimbenicima rasta, Sdc1 se kumulira u stromi invazivnih tumora čime doprinosi njenoj proliferaciji i neoangiogenezi. U više od 70% karcinoma dojke Sdc1 je induciran u stromalnim fibroblastima, uz značajnu razliku ekspresije Sdc1 između strome malignog i nemalignog tkiva dojke. Iako dio karcinoma dojke gubi Sdc1, kod većine je izražen ili prekomjerno izražen, a njegova ekspresija se veže uz slabiji odgovor tog karcinoma na kemoterapiju. Studije o prognostičkom značenju Sdc1 u karcinomu dojke pokazale su nejednake rezultate, što upućuje na potrebu za novim istraživanjima na ovu temu.

Keywords

dojka, karcinom, syndecan-1, imunohistokemija, izraženost

Hrčak ID:

257764

URI

https://hrcak.srce.hr/257764

Article data in other languages: english

Visits: 319 *