Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31820/pt.30.2.7

Skala sklonosti prodaji: Razvoj kratkoga instrumenta za procjenu sklonosti prodaji

Alen Gojčeta orcid id orcid.org/0000-0002-6469-158X ; University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Postgraduate Doctoral Study Programme in Psychology, Zagreb, Croatia
Benjamin Banai ; Banai analitika, Zadar, Croatia
Lana Lučić ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 406 Kb

page 279-296

downloads: 234

cite


Abstract

Zanimanje prodavača je jedno od najčešćih zanimanja na tržištu rada, a odabir uspješnih prodavača među najvećim je prioritetima tvrtki koje se time bave. Istraživanja usmjerena na objašnjavanje učinkovitosti u prodaji pokazala su da tradicionalni psihometrijski prediktori u tome nisu uspješni. Uobičajeni konstrukti povezani s radnim ponašanjem, poput sposobnosti ili crta ličnosti, nisu značajno povezani s uspješnošću u prodaji ili su pak nisko povezani s njome. S obzirom na to, razvili smo novu skalu koja ispituje sklonost prodaji, a koja se temelji na motivacijskim konstruktima koji se nalaze u podlozi rada uspješnih prodavača. U prvome smo istraživanju generirali početni skup čestica upitnika, a njihovu su sadržajnu valjanost procijenili stručnjaci u prodaji. U drugome su istraživanju proučene dimenzionalnost skale te njezina divergentna i prognostička valjanost. Nove čestice i ranije korištene mjere ličnosti i eksplicitnih motiva primijenili smo na uzorku od 99 agenata, zaposlenika kontaktnoga centra. Pored toga, korišteni su podaci o objektivnim pokazateljima uspješnosti u prodaji koje je ustupio poslodavac. Prvo, eksploracijskom je faktorskom analizom utvrđeno da je jednofaktorsko rješenje koje uključuje tri čestice najprikladnije. Drugo, regresijskom je analizom pokazano da je agregirani rezultat na trima česticama, koji predstavlja ukupni rezultat na skali, nisko povezan s osobinama ličnosti i eksplicitnim motivima. Treće, hijerarhijskom je regresijskom analizom pokazano da sklonost prodaji, u usporedbi s crtama ličnosti i eksplicitnim motivima, znatno bolje predviđa objektivnu uspješnost u prodaji. Nova je skala nazvana Skala sklonosti prodaji te su raspravljene njezine teorijske i praktične implikacije.

Keywords

sklonost prodaji; uspješnost u prodaji; objektivna radna uspješnost; konstrukcija skale

Hrčak ID:

260472

URI

https://hrcak.srce.hr/260472

Publication date:

15.7.2021.

Article data in other languages: english

Visits: 990 *