Skip to the main content

Short communication, Note

https://doi.org/10.2478/10004-1254-59-2008-1872

Določevanje nekaterih elementov v sledovih v atmosferskih delcih

Janja Turšič ; Environmental Agency of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Helena Radić ; National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia
Miroslav Kovačević ; Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenia
Marjan Veber ; University of Ljubljana, Faculty for Chemistry and Chemical Technology, Ljubljana, Slovenia


Full text: english pdf 144 Kb

page 111-116

downloads: 2.331

cite


Abstract

Določevanje elementov v sledovih v atmosferskih delcih je pomembno zaradi njihovega toksičnega vpliva na človekovo zdravje. V zadnjem času se koncentracije teh elementov tudi zelo pogosto uporabljajo v študijah povezanih s porazdelitvijo po virih. Za določevanje elementov v sledovih se uporabljajo različne priprave vzorcev. Najpogostejši je razklop filtrov s pomočjo mikrovalovne peči. Ker je vodotopen delež tudi biološko dostopen, je bil namen naše študije določitev te frakcije posameznih elementov (V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Tl and Pb) in primerjava s koncentracijami po dveh različnih razklopih – prvi z mešanico H2O2 in HNO3 ter drugi z mešanico HF, HCl in HNO3. Izkoristke uporabljenih razklopov smo preverili s standardnim referenčnim materialom (NIST SRM 1648 Urban Particulate Matter). Preverjena postopka smo uporabili na filtrih, ki so vsebovali delce PM10, vzorčevane v Ljubljani, Slovenija. Med analiziranimi elementi so bili izrazito dobro topni v vodi V, Zn, As in Cd, najmanj pa Cr, Ni, Tl, in Pb. Primerjava med obema uporabljenima razklopoma je pokazala, da so Cr, Ni, Sb in Tl v delce izredno stabilno vezani.

Keywords

ICP-MS, kemijska analiza, kovine, PM10, razklop, urbani aerosoli, vodotopni delež

Hrčak ID:

24819

URI

https://hrcak.srce.hr/24819

Article data in other languages: english

Visits: 3.035 *