Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.32910/ep.73.4.1

DETERMINANTE NETO KAMATNE MARŽE POSLOVNIH BANAKA NA KOSOVU

Albulena Mustafa-Zatriqi
Skender Ahmeti


Full text: english pdf 582 Kb

page 485-512

downloads: 125

cite


Abstract

Cilj ovog rada je istražiti unutarnje i vanjske determinante koje utječu na neto kamatnu maržu (NIM). Rad koristi proceduru OLS-PSCE koristeći tromjesečne podatke panela (od ožujka 2013. do prosinca 2019.) za poslovne banke na Kosovu. Rezultati pokazuju da je neto kamatna marža u bankarskom sektoru na Kosovu uglavnom pod utjecajem čimbenika unutar banke kao što su: omjer kredita i depozita i operativnih troškova i prihodi od naknada, ali manje pod utjecajem vanjskih čimbenika osim inflacije. Osim toga, rezultati sugeriraju da vanjski čimbenici ne utječu na neto kamatnu maržu; stoga intervencija vladine politike možda neće imati utjecaja na neto kamatnu maržu. Rezultati istraživanja važni su za poslovne banke na Kosovu, jer mogu pomoći u poboljšanju učinkovitosti kroz interne i vanjske pokazatelje koji utječu na NIM.

Keywords

Neto kamatne marže, omjer zajma i depozita, operativni troškovi, prihod od naknada, likvidnost, kreditni rizik, inflacija

Hrčak ID:

280082

URI

https://hrcak.srce.hr/280082

Article data in other languages: english

Visits: 225 *