Skip to the main content

Original scientific paper

Vruća prerada AISI A2 alatnog čelika

T. Večko Pirtovšek ; Faculty of Natural Sciences, Ljubljana, Slovenia
I. Peruš ; Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia
G. Kugler ; Faculty of Natural Sciences, Ljubljana, Slovenia
R. Turk ; Faculty of Natural Sciences, Ljubljana, Slovenia
M. Terčelj ; Faculty of Natural Sciences, Ljubljana, Slovenia


Full text: english pdf 2.304 Kb

page 307-311

downloads: 1.027

cite


Abstract

Za postizanje više gospodarnosti proizvodnje AISI A2 alatnog čelika potrebni su koraci istraživanja vezani na postizanja tehnološke plastičnosti i uspješno predvidjanje krivulja tečenja. Sa metodom CAE neuralnih mreža bile su predviđene krivulje tečenja i za odgovarajuća temperaturna stanja i brzine deformacija. Pomoću pokusa vrućeg sabijanja utvrđeno je, da ulazna mikrostruktura utječe na donju temperaturnu granicu, a kemijski sastav na gornju temperaturnu granicu radnog područja s obzirom na granicu plastičnosti materijala. Sa namjerom optimiziranja procesa izračunate su aktivacijske energije i odredjene su konstante sinus hiperbolne funkcije za dva temperaturna područja (850-1000°C i 1000-1150°C).

Keywords

A2 alatni čelik, vruća prerada, aktivacijska energija, CAE neuralne mreže

Hrčak ID:

26038

URI

https://hrcak.srce.hr/26038

Article data in other languages: english

Visits: 1.548 *