Skip to the main content

Professional paper

Kraj LIBOR-a i nove alternativne referentne kamate stope na financijskim tržištima

Roberto Ercegovac ; Ekonomski fakultet u Splitu, Split, Hrvatska


Full text: croatian pdf 221 Kb

page 143-157

downloads: 146

cite


Abstract

Više od četiri desetljeća londonska referentna kamatna stopa (engl. London Interbank Offered Rate – LIBOR) ključna je u određivanju troškova duga za međubankovne depozite, korporativne kredite, kredite sektora stanovništva, derivativne financijske instrumente te sve ostale vrste financijskih imovina čiji prinos i trošak ovise o kretanjima tržišta. Opterećen s krizama i manipulacijama LIBOR ulazi u posljednji period postojanja. Regulatori i sudionici financijskih tržišta zahtijevaju nove mehanizme određivanja transparentnih i efikasnih alternativnih referentnih kamatnih stopa. Tihi period tranzicije referentnih kamatnih stopa zateći će mnoge sudionike financijskih tržišta nespremne za transformaciju strukture postojećih financijskih proizvoda i usklađivanje otvorenih strukturnih rizičnih pozicija. Institucionalni okvir promjene prakse objave i nadzora alternativnih referentnih kamatnih stopa uključujući i novu standardizaciju nadnacionalnih ugovornih odnosa je spreman. Složenost utjecaja i materijalna značajnost promjena referentnih tržišnih kamatnih stopa zahtijeva trenutačan angažman svih koji će biti izloženi riziku tranzicije.

Keywords

LIBOR; kamatne stope; referentne kamatne stope; upravljanje strukturnim rizicima

Hrčak ID:

290742

URI

https://hrcak.srce.hr/290742

Publication date:

26.10.2022.

Visits: 256 *