Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.2478/10004-1254-59-2008-1924

Povezanost OGG1 Ser326Cys polimorfizma i razina 8-OHdG u mokraći sa sklonosti obolijevanju od karcinoma pluća: rezultati ispitivanja na bolesnicima i kontrolnoj populaciji u Turskoj

Bensu Karahalil orcid id orcid.org/0000-0003-1625-6337 ; Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Ankara, Turkey
Esra Emerce ; Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Ankara, Turkey
Bülent Kocer ; Ankara Numune Education and Research, Ankara, Turkey
Serdar Han ; Ankara Numune Education and Research, Ankara, Turkey
Necati Alkis ; Ankara Oncology Education and Research Hospital, Department ofMedical Oncology, Ankara, Turkey
Ali Esat Karakaya ; Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Ankara, Turkey


Full text: english pdf 100 Kb

page 241-250

downloads: 812

cite


Abstract

Karcinom pluća velik je javnozdravstveni problem u čitavom svijetu zbog svoje visoke učestalosti i loše prognoze. Premda je navika pušenja jedan od glavnih uzročnika karcinoma pluća, od ove bolesti oboli samo dio populacije pušača, što govori u prilog postojanju genetske predispozicije za njezin nastanak. 8-OHG je oksidativno oštećenje baze u molekuli DNA čija se učestalost može povećati zbog zloćudnih tumora i pušenja. U popravku tog oštećenja sudjeluje enzim 8-hidroksigvanin DNA-glikozilaza (OGG1) za koji je dokazano postojanje polimorfizma. Iako se polimorfizam Ser326Cys često dovodi u vezu s različitim vrstama zloćudnih bolesti, dosadašnji su rezultati o vezi izme|u polimorfizma tog enzima i rizika od pojave
karcinoma pluća kontradiktorni. Do danas na turskoj populaciji nisu provedena istraživanja koja bi dala jasne odgovore o toj povezanosti. Ovo je istraživanje usporedo provedeno u bolesnika i u zdravoj populaciji primjenom metode PCR-RFLP s ciljem utvrđivanja moguće povezanosti polimorfizma OGG1 Ser326Cys i rizika od karcinoma pluća. Nadalje, istražena je interakcija gena i navike pušenja te ekskrecija 8-OHdG u mokraći. Dobiveni rezultati pokazuju da polimorfizam OGG1 Ser326Cys nije genetski čimbenik rizika
od pojave karcinoma pluća, a pokazalo se da je heterozigotni genotip povezan sa značajno nižim rizikom od karcinoma pluća. Razine 8-OHdG izmjerene u mokraći nisu bile u korelaciji ni s polimorfizmom ni
s navikom pušenja. Zaključujemo da su za vrednovanje dobivenih rezultata potrebna istra`ivanja na još većem broju ispitanika te mehanistička istraživanja koja bi mogla razjasniti molekularne mehanizme koji su u pozadini ove povezanosti.

Keywords

bolest, ELISA, farmakogenomika, genetska varijacija, oksidativni stres, RFLP

Hrčak ID:

29556

URI

https://hrcak.srce.hr/29556

Article data in other languages: english

Visits: 1.608 *