Skip to the main content

Short communication, Note

https://doi.org/10.2478/10004-1254-59-2008-1918

Kako hlapljivi organski spojevi utječu na slobodne radikale i aktivnost antioksidacijskih enzima u tekstilnih radnika

Sibel Bayil ; University of Gaziantep, Vocational School of Higher Education for Health Services, Gaziantep, Turkey
Hulya Cicek ; University of Gaziantep, Vocational School of Higher Education for Health Services, Gaziantep, Turkey
Iclal Geyikli Cimenci ; University of Gaziantep, Vocational School of Higher Education for Health Services, Gaziantep, Turkey
Muhsin Hazar ; University of Gaziantep, Vocational School of Higher Education for Health Services, Gaziantep, Turkey


Full text: english pdf 65 Kb

page 283-287

downloads: 1.180

cite


Abstract

Štetni učinci izloženosti hlapljivim organskim spojevima u novije su vrijeme razlog zabrinutosti zbog njihove sve veće uporabe u industriji. U ovome su istraživanju procjenjivane razine slobodnih radikala te aktivnost sustava antioksidacijskih enzima u uzorcima periferne krvi radnika zaposlenih u pogonima za bojenje tkanina izloženih hlapljivim organskim otapalima. Istraživanje je provedeno na dvadeset profesionalno izloženih ispitanika te dvadeset ispitanika kontrolne skupine. Uzorci periferne krvi svim su ispitanicima uzimani u jutarnjim satima, nakon 10 do12 sati gladovanja. Koncentracije malondialdehida (MDA) i ukupni antioksidacijski kapacitet mjereni su u serumu, a aktivnost super oksid dismutaze (SOD) u eritrocitima. Statistička analiza provedena je primjenom ANOVA i Kruskall-Wallisova testa. U skupini tekstilnih radnika utvr|ena je značajno povišena razina MDA u usporedbi s kontrolom (p<0,01). Aktivnost SOD u tekstilnih radnika tako|er je bila viša nego u kontroli (p<0,01). Nasuprot tomu, izme|u dviju skupina nije uočena statistički značajna razlika u ukupnom antioksidacijskom kapacitetu. Povišene koncentracije MDA u tekstilnih radnika mogu upućivati na povećanu lipidnu peroksidaciju koja nastaje kao posljedica višegodišnje profesionalne izloženosti organskim otapalima, dok povećana aktivnost SOD upućuje na aktiviranje antioksidativnih enzima čija aktivnost raste zbog uklanjanja produkata nastalih u procesu lipidne peroksidacije. Na osnovi dobivenih rezultata zaključujemo da tekstilni radnici profesionalno izloženi hlapljivim organskim otapalima predstavljaju skupinu s povišenim zdravstvenim rizikom te stoga moraju biti pod medicinskim nadzorom koji uključuje češće periodičke preglede.

Keywords

profesionalna izloženost, malondialdehid, ukupni antioksidacijski kapacitet, super oksid dismutaza, biomonitoring

Hrčak ID:

29561

URI

https://hrcak.srce.hr/29561

Article data in other languages: english

Visits: 2.094 *