Skip to the main content

Short communication, Note

https://doi.org/10.2478/10004-1254-59-2008-1894

Djelotvornost pripravka MCC® kao konačnog dekontaminata sumporova iperita

Ante Vučemilović ; Institute of Researches and Development of Defense System, Zagreb, Croatia
Mirko Hadžija ; Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Ivan Jukić ; Institute of Researches and Development of Defense System, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 73 Kb

page 289-293

downloads: 844

cite


Abstract

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati dekontaminacijska (adsorpcijska) svojstva pripravka MCC® (Mineral Cationic Carrier) rabeći kožni bojni otrov iperit kao kontaminant u uvjetima in vivo. MCC® je sintetski pripravak koji je biokemijski aktivan i ima ionskoizmjenjivačka i adsorpcijska svojstva. Istraživanje u uvjetima in vivo provedeno je na miševima (soj CBA), aplikacijom rastućih doza iperita na kožu životinje. Pripravak MCC® uporabljen je kao kožni dekontaminant neposredno nakon perkutane kontaminacije iperitom. Rezultati istraživanja pokazuju da se dekontaminacijom pripravkom MCC® može postići terapijski učinak od 8,4 LD50 (perkutano, iperit). Dobiveni rezultati potvrđuju vrlo dobru dekontaminacijsku učinkovitost pripravka MCC® i govore u prilog daljnjim istraživanjima s ciljem njegove moguće šire primjene.

Keywords

bojni otrov, dekontaminacija kože, miševi CBA, terapijski učinak

Hrčak ID:

29562

URI

https://hrcak.srce.hr/29562

Article data in other languages: english

Visits: 1.414 *