Skip to the main content

Preliminary communication

Može li se na temelju »Pravilnika o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta« ocijeniti opterećenje radnika kopčaša?

Zdravko Pandur orcid id orcid.org/0000-0003-4046-1349 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Marijan Šušnjar ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Hrvoje Gužvinec ; »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Hrvatska
Danko Horvat ; »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Zagreb, Hrvatska


Full text: croatian pdf 615 Kb

versions

page 17-27

downloads: 384

cite


Abstract

Uovom su radu prikazana istraživanja kojima je cilj bila ocjena opterećenja radnika kopčaša koji izvlači čelično uže šumskoga vitla, na temelju izmjerenih ručnih sila i definiranja zakonitosti njihova ostvaraja, prema mjerilima sadržanima u Pravilniku o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN, 42/05). Na osnovi provedenih istraživanja zakonitosti ostvaraja sile za ručno izvlačenje čeličnoga užeta šumskoga vitla Hittner 2 x 35, montiranoga na skider Ecotrac 55 V u šumskoj sastojini na 5 različitih nagiba (-19°, -10°, 0°, 10°, 19°), mjerenja brzine kretanja radnika kopčaša, izračuna ostvarene snage za taj rad, te primjenom jednadžbe predložene Pravilnikom, kojom je obuhvaćeno 6 faktora kojima se definiraju čimbenici koje treba uzeti u obzir pri ocjeni rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri ručnom prenošenju tereta, rad radnika kopčaša ocijenjen je kao rad s velikim opterećenjem. Na tu ocjenu nemaju bitan utjecaj činjenice da se ručna sila izvlačenja užeta povećava duljinom izvlačenja te da je pri kretanju uzbrdo ona mnogo veća nego pri spuštanju nizbrdo. U istraživanju je zapaženo znatno veće ostvarenje snage (utrošak energije) tijekom izvlačenja užeta uzbrdo u odnosu na kretanje po ravnome, a pogotovo u odnosu na spuštanje nizbrdicom. Na temelju iznesenoga može se zaključiti da su odrednice Pravilnika za ocjenjivanje optere- ćenja radnika kopčaša tijekom izvlačenja užeta pogodne, pogotovo ako se ono radi samo zato da bi se utvrdilo postoji li opasnost da se oštete leđa. Ako se želi uzeti u obzir i fizičko optere- ćenje temeljem energijske potrošnje, koja je velika pri izvlačenju užeta uzbrdo, tada treba dopuniti Pravilnik. Kako bi se to obuhvatilo, kao i kretanje po sječini ili šumskoj sastojini u kojoj postoje izrazite prepreke, neravnine uz veliku opasnost od zapinjanja i klizanja, najjednostavnija je dopuna tablice faktora stanja radnoga mjesta.

Keywords

zaštita na radu; ručno prenošenje tereta; kopčaš

Hrčak ID:

36747

URI

https://hrcak.srce.hr/36747

Publication date:

29.12.2008.

Visits: 1.306 *