Skip to the main content

Review article

Imidakloprid – “čuvar” maslinika

Dalibor Broznić ; Department of chemistry and biochemistry, School of Medicine, University of Rijeka, Rijeka, Croatia
Čedomila Milin ; Department of chemistry and biochemistry, School of Medicine, University of Rijeka, Rijeka, Croatia


Full text: croatian pdf 1.241 Kb

page 119-126

downloads: 1.011

cite


Abstract

Pojava otpornosti populacije štetnika na organofosfate i metilkarbamate, inhibitore acetilkolinesteraze, dovela je do njihove slabije učinkovitosti i uvjetovala da ih neonikotinoidni
insekticidi istisnu iz uporabe. Imidakloprid je najvažniji neonikotinoid, a odlikuje se niskom postojanosti u tlu, visokom insekticidnom aktivnosti i niskom toksičnosti u sisavaca. Neurofiziološke
studije su potvrdile da je on agonist postsinaptičkih nikotinskih acetilkolinskih receptora, pri čemu izaziva najprije stimulaciju postsinaptičkih membrana, a nakon toga para lizu prijenosa
živčanih impulsa. U Hrvatskoj se imidakloprid često koristi u maslinicima Istre i kvarnerskih otoka kao efi kasno sredstvo u zaštiti nasada maslina protiv različitih nametnika. Progresivno povećanje proizvodnje i primjene pesticida u poljoprivredi predstavlja veliku opasnost za onečišćenje okoliša, osobito podzemnih voda. Kada pesticid uđe u okoliš ovisan je o mnogim fi zikalnim i kemijskim procesima. Procesi sorpcije jedni su od glavnih faktora koji utječu na postojanost i pokretnost pesticida u okolišu. U ovome radu opisani su postupci sorpcije i razgradnje imidakloprida i njihova ovisnost o karakteristikama tla u četiri maslinika Istre i kvarnerskih otoka.
Sastav i svojstva tla (veličina čestica, udio organskih tvari, kiselost tla) imaju izrazit utjecaj na postupke sorpcije i razgradnje imidakloprida. Sorpcija imidakloprida je jača, a razgradnja
brža u tlu s višim udjelom gline i humusa te nižoj kiselost tla. Razgradnja imidakloprida u tlu se odvija sporo i kontinuirano. S vremenom poluraspada iznad 110 dana, imidakloprid se može
svrstati u postojane pesticide. Uslijed česte primjene ipak predstavlja potencijalnu opasnost zbog ulaska u ciklus kruženja tvari u okolišu s posljedičnim štetnim djelovanjem na biljni i životinjski svijet, a time i na čovjeka.

Keywords

imidakloprid, insekticid, nikotinski acetilkolinski receptori, razgradnja, sorpcija, tlo

Hrčak ID:

38695

URI

https://hrcak.srce.hr/38695

Article data in other languages: english

Visits: 2.021 *