Skip to the main content

Preliminary communication

Prediktori nacionalizma i kozmopolitizma: doprinos nekih sociodemografskih obilježja, ideološke samoidentifikacije i individualizma/kolektivizma na uzorku studenata i njihovih roditelja

Tajana Križanec ; Elementary School Pavleka Miškine, Zagreb, Croatia
Dinka Čorkalo Biruški ; Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 983 Kb

page 7-33

downloads: 1.108

cite


Abstract

Cilj ovog istraživanja bio je usporediti razine i utvrditi povezanosti između rezultata studenata psihologije i njihovih roditelja u odnosu na nacionalizam i kozmopolitizam te kolektivizam i horizontalni i vertikalni individualizam. Usto se nastojalo odrediti doprinos sociodemografskih varijabli, važnosti vjere i ideološkog usmjerenja ispitanika te kolektivizma/individualizma u objašnjenju izraženosti nacionalizma i kozmopolitizma studenata i njihovih roditelja. Ispitivanje je provedeno na 200 studenata (26 studenata i 174 studentice) i 296 roditelja (143 muškarca i 153 žene) hrvatske nacionalnosti. Primijenjena su tri upitnika: Skala nacionalizma i kozmopolitizma (Čorkalo i Kamenov, 1999), HVIC upitnik horizontalnog i vertikalnog individualizma i kolektivizma (Singelis i dr., 1995) te sociodemografski upitnik. Rezultati pokazuju da roditelji studenata iskazuju izraženiji nacionalizam i kolektivizam od svoje (odrasle) djece, dok studenti iskazuju izraženiji kozmopolitizam i horizontalni individualizam od svojih roditelja. Kod vertikalnog individualizma međutim između prosječnog rezultata studenata i roditelja nema razlike. Povezanosti kolektivizma i individualizma studenata te njihovih majki i očeva niže su od povezanosti nacionalizma i kozmopolitizma. Skup sociodemografskih prediktora, važnost religije, ideološka orijentacija i kolektivizam/individualizam bolje predviđaju nacionalizam nego kozmopolitizam, kako u uzorku roditelja tako i studenata. Vrsta i doprinos pojedinih prediktora slični su u oba uzorka, uz iznimku nekih sociodemografskih prediktora koji su se pokazali značajnima u roditeljskome, ali ne i u studentskom uzorku. Osim sociodemografskih prediktora nacionalizam roditelja i studenata moguće je predvidjeti i na temelju izraženije desne političke orijentacije, izraženoga vertikalnog individualizma te većeg pridavanja važnosti vjeri, dok je kozmopolitizam moguće predvidjeti na temelju izraženije lijeve političke orijentacije ispitanika.

Keywords

nacionalizam, kozmopolitizam, kolektivizam, vertikalni individualizam, horizontalni individualizam, stavovi roditelja i djece

Hrčak ID:

40106

URI

https://hrcak.srce.hr/40106

Article data in other languages: english french

Visits: 2.135 *