Skip to the main content

Original scientific paper

Antiresorptivni učinak intrakanalne aplikacije alendronata na eksperimentalnom modelu

Samir Prohić ; School of Dental Medicine University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Enita Nakaš ; School of Dental Medicine University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Full text: croatian pdf 483 Kb

page 301-309

downloads: 642

cite

Full text: english pdf 483 Kb

page 301-309

downloads: 293

cite


Abstract

Koristiti se tvarima koje sprječavaju resorpciju korijena bila bi alternativa slučajevima neuspješnih replantacija zuba. Svrha: Željelo se ispitati otopinu alendronata (ALNa) kao intrakanalnog terapijskog sredstva za kasno reimplantirane zube. Materijali i postupci: Upotrijebljeni su zreli korjenovi mandibularnih premolara četiriju pasa. Bili su endodontski tretirani, zatim ekstrahirani i sušeni 45 minuta. Nakon toga su podijeljeni u dvije skupine: u prvoj skupini intrakanalno su ispirani otopinom 1mMola ALN-a te topikalnom aplikacijom ALN-a 1mMola; u drugoj skupini učinjena je topikalna aplikacija ALN-a 1mMola. Zubi su replantirani u njihove odgovarajuće alveole. Životinje su žrtvovane četiri mjeseca nakon reimplantacije te su uzorci procesirani za morfometrijsku i mikroskopsku analizu. Preostala korijenska masa mjerena je kako bi se dobio opseg gubitka strukture korjenova. Rezultati: Statistička analiza bila je obavljena multiplim usporednim testom Scheffe F i pokazala je znatnu razliku između tretiranih skupina (p<0,005). Zaključak: Rezultati upućuju na to da alendronati mogu smanjiti resorpciju korijena ako se primjenjuju u obliku intrakanalne i topikalne otopine i to mnogo uspješnije nego kada se rabe samo kao topikalna otopina.

Keywords

zub, replantacija, zub, korijen, zub, avulzija, alendronat

Hrčak ID:

45303

URI

https://hrcak.srce.hr/45303

Article data in other languages: english

Visits: 1.383 *