Skip to the main content

Conference paper

Revolucionarna dinamika i aporije moderne

Alexander Theodore Callinicos ; Centre for European Studies, King's College, London, Great Britain


Full text: croatian pdf 87 Kb

page 39-46

downloads: 497

cite


Abstract

Djelo Opća teorija moderne potiče da se moderna promišlja i razumije kao
spoj dvaju konstitutivnih momenata: deklaracijskog momenta, kao afirmacije
prava na emancipaciju koje je sposobno za stalno revolucionarno proširenje,
i kapitalizma, koji je istodobno dinamičan i revolucionaran, i destruktivan i
izrabljivački sustav. Dva su pogrešna načina poimanja tog spoja. Prema liberalnom
shvaćanju, deklaracijski je moment ostvaren u kapitalizmu, prema
vulgarnomarksističkom, taj je emancipacijski moment puki ideologijski pričin.
Bidetov pojam “metastrukture” nudi mogućnost primjerenijeg poimanja
tog spoja. U Bidetovu poimanju metastrukture moderne, koje se temelji na
određenom čitanju i rekonstrukciji Marxova Kapitala, metastruktura označuje
opću matricu mogućnosti kombinacija tržišta i organizacije kao temeljnih
strukturnih značajki modernog društva. Autor kritički osporava takav pristup.
Bolje je krenuti od strukture, od analize kapitalizma, i pokazati kako kapitalizam
ujedno otvara emancipacijska obzorja koja otvaraju mogućnosti za
osporavanje kapitalizma. Primjereno razumijevanje moderne podrazumijeva
primjerenu teoriju kapitalizma, a ne neku opću teoriju moderne. Takav pristup
ne svodi normativni diskurs na neku vrstu superstrukturnog epifenomena.
Logički je posve moguće tvrditi da se određena načela i ideali pojavljuju
u nekom konkretnom povijesnom kontekstu, ali i da sadržaj tih načela i ideala
transcendira taj kontekst.

Keywords

moderna; deklaracijski moment; kapitalizam; metastruktura; Marx; Bidet

Hrčak ID:

47204

URI

https://hrcak.srce.hr/47204

Publication date:

23.12.2009.

Article data in other languages: english

Visits: 1.222 *