Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.2478/10004-1254-61-2010-200

Određivanj prisutnosti ekotoksikološki važnih Pgp i MRP-proteina u šarankama na genskoj i proteinskoj razini

Roberta Sauerborn Klobučar ; Division for Marine and Environmental Research, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Roko Žaja ; Division for Marine and Environmental Research, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Damjan Franjević ; Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Anamarija Brozović ; Division for Molecular Biology, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Tvrtko Smital ; Division for Marine and Environmental Research, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 456 Kb

page 175-181

downloads: 651

cite


Abstract

Mehanizam multiksenobiotičke otpornosti (MXR) stanični je obrambeni sustav odgovoran za svojstvo istovremene otpornosti na različite ksenobiotike, koje se očituje smanjenjem akumulacije, odnosno povećanjem izbacivanja potencijalno toksičnih tvari iz stanica vodenih organizama. MXR-mehanizam pokazuje odlike analogne fenomenu istovremene otpornosti na različite lijekove (engl. multidrug resistance, MDR) prvi put dokazanom u tumorskim stanicama. Posredovan je istim ABC transportnim proteinima kao
i MDR. Istraživanja vezana uz MXR vodenih životinja uglavnom su imala težište na određivanju prisutnosti i funkcije P-glikoproteina (Pgp). Budući da se ribe iz reda šaranki često rabe u biomonitoringu slatkovodnih voda, cilj ovog istraživanja bilo je određivanje prisutnosti dvaju glavnih MDR/MXR-tipova proteina - Pgp i MRP-tip proteina - u jetri iz pet vrsta šaranki; šarana (Cyprinus carpio), klena (Sqalius cephalus), mrene (Barbus barbus), babuške (Carassius auratus gibelio) i podusta (Chondrostoma nasus). Njihova prisutnost utvrđena je na razini mRNA te na proteinskoj razini. Različiti parovi početnica dizajnirani su kako bi se identifi cirali homologni fragmenti gena sličnih MXR-u. Detekcija na razini proteina napravljena
je putem Western blot analize s pomoću specifi čnih monoklonskih protutijela proizvedenih da prepoznaju konzervirane epitope; Pgp (C219), MRP1 (MRPm6) ili MRP2 (M2I-4) u sisavaca. Transkripti obaju ključnih MXR-transportera identifi cirani su u svim jedinkama, a napravljena je i fi logenetska analiza dobivenih sekvenci. Imunokemijskom detekcijom s protutijelima sisavaca nismo uspjeli detektirati prisutnost MRP-proteina, dok je Pgp-ekspresija potvrđena u svih pet vrsta šaranki. Nove spoznaje da je za MXRmehanizam
zaslužno više transportnih proteina zasigurno će pridonijeti potpunijoj karakterizaciji MXR-a kao integralnog dijela detoksikacijskog, odnosno temeljnog obrambenog sustava vodenih organizama te
njegovoj znanstvenoj afi rmaciji kao vjerodostojnog pokazatelja kvalitete okoliša.

Keywords

ABC-proteini; filogenetička analiza; mehanizam multiksenobiotičke otpornosti (MXR); vodeni organizmi; Western blot analiza

Hrčak ID:

53961

URI

https://hrcak.srce.hr/53961

Publication date:

16.6.2010.

Article data in other languages: english

Visits: 1.882 *