Skip to the main content

Original scientific paper

"Loss given default" determinante kredita u komercijalnim bankama: primjer tržišta u razvoju

Marko Košak ; Faculty of Economics, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Jure Poljšak ; Abanka Vipa d.d, Ljubljana, Slovenia


Full text: english pdf 702 Kb

page 61-88

downloads: 9.118

cite


Abstract

Svrha ovog rada je analizirati determinante gubitaka u slučaju neplaćanja (lossgiven default ili LGD) za tipičan kreditni portfelj koji se sastoji od kredita malim i srednjim poduzećima, u poslovnoj banci koja djeluje na jednom od brzo razvijajućih bankarskih tržišta, tj. u Sloveniji. Precizne LGD procjene "defaultiranih" bankarskih potraživanja važne su za određivanje potrebnih rezervi za kreditne gubitke, dalje za izračunavanje odgovarajućeg rizičnog kapitala i određivanja fer cijene rizičnih bankovnih kredita. Dok se većina empirijske literature na području koncentrira na tržište korporativnih obveznica u svrhu procjene gubitka u slučaju
neplaćanja, u našoj studiji koristimo jedinstveni skup podataka pojedine banke o MSP kreditima i na te kredite vezane gubitke. Zbog vlasničke prirode podataka, dosad je u svijetu objavljivano samo nekoliko studija ove vrste. Prema našem znanju ni jedna od tih studija ne pokriva istočnoeuropska bankarska tržišta. U prvoj fazi analize procjenjujemo LGD parametar primjenom pristupa diskontiranog novčanog toka, dok u drugoj fazi analiziramo njegove LGD determinante pomoću ordinalne regresijske analize. Naši nalazi pokazuju da pouzdane procjene LGD parametra mogu biti proizvedene diskontiranjem očekivanih budućih novčanih tokova koji se odnose na kredite. Objasnidbeni čimbenici, kao što su vrsta osiguranja, vrsta industrijskog sektora, posljednji dostupan kreditni rating, veličina duga i dospijeće kredita, zadovoljavajuće pojašnjavaju varijabilnost LGD parametra na određenom bankarskom tržištu. Rezultati nisu samo relevantni za određivanje politike umanjenja vrijednosti potraživanja banke i za izračun adekvatnosti kapitala u određenoj banci, nego i za procjenu karakteristika MSP kredita na tržištima u razvoju.

Keywords

Banka; krediti malim i srednjim poduzećima; gubitak u slučaju neplaćanja (LGD)

Hrčak ID:

54103

URI

https://hrcak.srce.hr/54103

Publication date:

20.6.2010.

Article data in other languages: english

Visits: 10.791 *