Skip to the main content

Original scientific paper

Kvaliteta javnog upravljanja i ekonomski rast Hrvatske

Marijana Bađun


Full text: croatian pdf 211 Kb

page 335-366

downloads: 1.664

cite


Abstract

Cilj je ovoga rada pokazati kako je opravdano i važno kvalitetu javnog upravljanja (governance) eksplicitno uvesti u raspravu o ekonomskom rastu Hrvatske. Javno upravljanje definira se kao način na koji se država koristi vlašću u upravljanju institucionalnim okruženjem, čime utječe na akumulaciju činitelja. Iako postoje brojni elementi kvalitete javnog upravljanja, u radu se naglasak stavlja uglavnom na dva: na vladavinu prava i kvalitetu javne uprave. Kako bi se ostvario cilj rada, najprije se razmatra veza između javnog upravljanja i ekonomskog rasta u teoriji rasta i dosadašnjim empirijskim istraživanjima. Nakon toga provodi se ekonometrijska (panel) analiza kvalitete javnog upravljanja i ekonomskog rasta na uzorku zemalja Europske unije (EU) te Hrvatske, Bugarske i Rumunjske (zemlje kandidatkinje za ulazak u EU), a zatim se razmatraju promjene u kvaliteti javnog upravljanja u Hrvatskoj. Iz usporedbe vrijednosti pokazatelja vladavine prava i kvalitete javne uprave, kao i dinamike i prirode reformi u pravosuđu i javnoj upravi, proizlazi da su nositelji vlasti u Hrvatskoj više koncentrirani na traženje renti (rent-seeking) nego što su to u prosjeku zemlje EU. Institucionalni nedostaci utjecali su na sadašnju razinu realnog BDP-a po stanovniku Hrvatske, a brže i učinkovitije reforme pravosuđa i javne uprave, kao i suzbijanje korupcije i jačanje demokracije (kao mehanizma kontrole nad nositeljima vlasti) imali bi pozitivan utjecaj na njezin budući ekonomski rast.

Keywords

javno upravljanje; ekonomski rast; Hrvatska,; vladavina prava; javna uprava

Hrčak ID:

351

URI

https://hrcak.srce.hr/351

Publication date:

28.12.2005.

Visits: 3.155 *