Skip to the main content

Original scientific paper

Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla

Tibor Pentek ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvoje Nevečerel ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tomislav Poršinsky ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katarina Dasović ; Hrvatske šume Šumarija Perušić
Marijan Šušnjar ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Igor Potočnik ; Biotehnički fakultet Ljubljana


Full text: croatian pdf 260 Kb

page 241-248

downloads: 798

cite


Abstract

Za kvalitetno i racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom neophodno je postojanje prostorno optimalno položene mreže primarne i se kundarne šumske prometne infrastrukture. Postoje različiti parametri za kvanti tativnu i kvalitativnu procjenu postojeće mreže šumske prometne infrastrukture, kao i za definiranje nedovoljno otvorenih ili neotvorenih šumskih područja. Re lativna otvorenost (primarna ili sekundarna) u kombinaciji s metodom omeđe nih površina i GIS alatima, predstavlja vrlo učinkovito sredstvo pri raščlambi kolikoće i kakvoće primarnih i sekundarnih šumskih prometnica: Pri tome se dobija vrlo jasan i pregledan vizualan prikaz rezultata svih analiza. Istraživa nja su provedena u g.j. “Bovan-Jelar” Šumarije Perušić smještenoj u gorskom području Like. Formiran je GIS istraživanog područja te uspostavljen katastar primarnih i sekundarnih šumskih prometnica. Obavljena je analiza sekundarne otvorenosti za skider tipa Timberjack 240 C oprem ljen dvobubanjskim vitlom Adler duljine uža 30, 45 i 60 m. Definirane su neotvorene površine i, u odabra nim odsjecima, za inačicu duljine uža vitla od 60 m, predložene idejne trase bu dućih traktorskih putova kojima će se unaprijediti postojeća mreža sekundarnih šumskih prometnica. Analiza je sekundarne otvorenosti napravljena i za novo projektiranu sekundarnu prometnu infrastrukturu, a polučeni su rezultati uspo­ređeni sa sadašnjim stanjem sekundarne otvorenosti.

Keywords

GIS, gorsko područje, klasična otvorenost, planiranje, relativna otvorenost, sekundarne šumske prometnice

Hrčak ID:

57003

URI

https://hrcak.srce.hr/57003

Article data in other languages: english

Visits: 1.339 *