Skip to the main content

Review article

Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva

Mario Šporčić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Matija Landekić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Marko Lovrić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Saša Bogdan ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ksenija Šegotić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Full text: croatian pdf 93 Kb

page 275-284

downloads: 1.229

cite


Abstract

U radu su prikazani višekriterijski modeli koji u šumarstvu mogu poslužiti kao podrška u planiranju i odlučivanju. Ukratko je opisano i us pore đe no više metoda među kojima su: analiza omeđivanja podataka, anali tički hi jerarhijski proces, jednostavno višeatributno rangiranje, metode vi šeg ranga i dr. Cilj je bio pojasniti za koje se vrste zadataka i problema takve metode mogu primijeniti u šumarstvu. Time je omogućen uvid u karakteristike pojedinih me­toda i pomoć u odabiru potencijalnih metoda kod eventualne primje ne. Uloga i značaj višekriterijskih modela u šumarstvu opisani su brojnim primjerima i iz vo rima u kojima su primijenjeni različiti modeli. U radu se tako đer kroz prikaz istraživanja provedenih na primjeru “Hrvatskih šuma” d.o.o. Zagreb daje uvid u mogućnosti te svrsishodnost i opravdanost primjene vi šekriterijskih matema tičkih modela. Zaključuje se da razvoj i primjena mode la višekriterijskog odlu či vanja može pridonijeti lakšem analiziranju, planiranju i predviđanju pri gospodarenju šumama.

Keywords

AHP, AOMP, planiranje, šumarstvo, višekriterijsko odlučivanje

Hrčak ID:

57006

URI

https://hrcak.srce.hr/57006

Article data in other languages: english

Visits: 2.408 *