Skip to the main content

Original scientific paper

Razlozi za postavljanje i zamjenu kompozitnih stomatoloških ispuna u odrasloj populaciji u Grčkoj

Nikolaos Andreas CHRYSANTHAKOPOULOS ; Resident in Maxillofacial and Oral Surgery, 401 General Military Hospital of Athens


Full text: croatian pdf 408 Kb

page 241-250

downloads: 528

cite

Full text: english pdf 408 Kb

page 241-250

downloads: 606

cite


Abstract

Svrha: Namjera je bila objasniti razloge za postavljanje i zamjenu defektnih ispuna od smolnog kompozitnog materijala te identificirati odnose između postavljenih i ponovno postavljenih ispuna prema spolu, preparaciji, vrsti zuba i dugotrajnosti. Materijali i metode: Studijski se uzorak sastojao od 700 pacijenata – 310 muškaraca i 390 žena u dobi od 18 do 58 godina koji su zatražili zbrinjavanje zubne kazuistike u privatnoj praksi u Grčkoj. Svi su bili klinički pregledani te je nakon toga izračunat broj karijesom zahvaćenih zuba (primarni karijes) i neuspjelih ispuna za svakog ispitanika. Osim toga bio je procijenjen i odnos između postavljenih i ponovljenih kompozitnih restoracija s obzirom na sljedeće parametre: dob te vrstu preparacije i zuba. Statistička analiza obavljena je hi-kvadrat testom. Rezultati: Ukupan broj prvi put postavljenih restoracija iznosio je 904 (57,7%), a ponovljenih 380 (32,3%). Primarni karijes bio je najčešći razlog za prvo postavljanje smolnih kompozitnih ispuna (63%), a slijede diskoloracije (15%) i frakture zuba (14%). Među razlozima za ponovljeno postavljanje isticali su se sekundarni karijes (42%), diskoloracija (32%) i gubitak ispuna (20%). Prosječna trajnost ponovno postavljenih kompozitnih restoracija iznosila je oko četiri godine (42%). Zaključak: Zubni karijes, primarni i sekundarni, najvažniji je razlog za postavljanje i ponavljanje ispuna od smolnog kompozita, a na drugom je mjestu diskoloracija. Dakle, kod pacijenata s visokim rizikom, kad je riječ o razvijanju karijesa, potrebne su češće stomatološke intervencije kako bi se osigurala prevencija od nastanka novih karijesnih lezija ili recidiva.

Keywords

zubni karijes, kompozitne smole, dentalna restoracija, trošenje

Hrčak ID:

62087

URI

https://hrcak.srce.hr/62087

Article data in other languages: english

Visits: 1.802 *