Skip to the main content

Original scientific paper

Razvijenost građanstva u jadranskim regijama

Zoran Radman ; URBOS d.o.o., Karamanova 11, 21000 Split, Croatia


Full text: croatian pdf 169 Kb

page 110-142

downloads: 561

cite


Abstract

U članku se analizira razvijenost građanstva na području jadranskih regija, odnosno
odabranih gradova. Za analizu građanstva iz liberalne i komunitarne
koncepcije i na njima utemeljenih teorija racionalnog izbora i strukturalnih
teorija izvedeni su različiti modeli građanstva: model kognitivnog angažmana,
model općih poticaja, model građanskog voluntarizma i model socijalnog kapitala.
Iz različitih modela operacionalizirane su varijable koje su mjerene putem
anketnog upitnika na slučajnom stratificiranom uzorku od 1127 ispitanika.
Rezultati deskripcijske analize varijabli modela građanstva govore nam o različitoj
distribuciji ispitivanih varijabli, što upozorava na kompleksnost mjerenja
građanstva. Distribucija rezultata pokazuje više ili manje očekivane frekvencije
pojedinih pokazatelja, bez ekstremnih odstupanja. Diskriminacijska analiza
nam je pokazala da se do 9% ukupnog varijabiliteta među skupinama ispitanika
različitih regija može pripisati skupovima ispitivanih varijabli različitih modela
građanstva. Takav varijabilitet između regija je očekivan, jer se radi o vrlo
sličnom kulturnom naslijeđu sa zajedničkom poviješću, sličnom političkom i
društvenom kontekstu. Međutim, utvrđene razlike među regijama u odnosu na
varijable modela građanstva, iako nisu velike, mogu se pripisati nekim specifičnostima
razmatranih područja. Rezultati pokazuju da je razlikovanje ispitanika
više uvjetovano življenjem u pojedinom gradu, nego socio-ekonomskim
i urbanim obilježjima, što jasno potvrđuje važnosti društvenog i prostornog
konteksta te kulturološke uvjetovanosti u razvoju građanstva.

Keywords

građanstvo, modeli građanstva, diskriminacijska analiza, liberalizam, komunitarizam, kognitivni angažman, socijalni kapital, poticaji, građanski voluntarizam

Hrčak ID:

62969

URI

https://hrcak.srce.hr/62969

Article data in other languages: english

Visits: 1.086 *