Skip to the main content

Original scientific paper

Pedotransfer funkcije za procjenu gustoće šumskih tala

Milan Kobal ; Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
Mihej Urbančić ; Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
Nenad Potočić orcid id orcid.org/0000-0002-5581-2976 ; Croatian Forest Research Institute, Cvjetno naselje 41, HR-10450 Jastrebarsko
Bruno De Vos ; Research Institute for Nature and Forest, Gaverstraat 4, B-9500 Geraardsbergen, Belgium
Primož Simončić ; Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana


Full text: english pdf 368 Kb

page 19-27

downloads: 717

cite


Abstract

S obzirom na vremensku zahtjevnost i veliku količinu rada po­trebnog za uzorkovanja i analize kemijskih i fizikalnih svojstava šumskih tala, razvoj alternativnih metoda je vrlo važan. Korištenjem pedotransfer funkcija (PTF), znanstvenici koji se bave proučavanjem tala mogu dobiti informaciju o najvažnijim svojstvima tala koja je inače teško (skupo ili vremenski zahtjevno) dobiti. PTF se mogu definirati kao statistički modeli za predviđanje fizikalnih (gustoća, hidraulička svojstva, itd.) i kemijskih (npr. kapacitet za izmjenu ka­tiona) svojstava tla iz drugih, dostupnijih ili rutinski analiziranih svojstava.
Cilj ovog rada je bio razviti lokalnu PTF za procjenu gustoće mineralnog di­jela šumskih tala Slovenije. Na osnovi literature, hipoteza je bila da (1) gustoća snažno korelira s konce4ntracijom organskog ugljika (OC) i (2) lokalna PTF daje bolčje vrijednosti od objavljenih pedotransfer funkcija.
Podaci 45 profila tla s bioindikacijske 16 x 16 km mreže u Sloveniji su anali­zirani s ciljem razvijanja lokalne pedotransfer funkcije za procjenu gustoće tla. Ukupno je obrađeno 106 profila tla.
Uzorci za procjenu gustoće tla uzeti su u pet ponavljanja korištenjem metal­nih O-prstenova zapremine 5 cm3. U laboratoriju su uzorci tla osušeni na 105 °C i izvagani za daljnje kemijske i fizikalne analize. Korištene su sljedeće analitičke metode: pH je određen u KCl prema ISO 10390 na automatskom ph-metru Me­trohm Titrino, sadržaj C i N je određen prema ISO 10694 i/ili 13878 na elemen­tarnom analizatoru Leco CNS-2000, karbonati prema ISO 10693 Scheiblerovim kalcimetrom a mehanički nsastav tla prema ISO 11277 sedimentnom metodom i pipetom prema Köhnu.
Jednostavna i multipla regresija korištene su za predviđanje .b korištenjem različitih zavisnih varijabla, a testirani su također i regresijski modeli sa seg­mentnim odnosima.
Koncentracija organskog ugljika (OC) dobro korelira (r = -0.861, p < 0.001) s gustoćom tla. Dva odvojena segmenta linije izjednačenja uklopljeni su u poda­tke koji su razdijeljeni u dva intervala prema sadržaju OC (ispod i iznad 36,0 g/kg). Gotovo 80 % varijabiliteta gustoće tla objašnjeno je segmentnom re­gresijom (Slika 4.).
Lokalna pedotransfer funkcija uspoređena je s objavljenim funkcijama a če­tiri indeksa validacije (MPE, SDPE, RMSPE and R2) potvrdila su najveću kvali­tetu predviđanja lokalne pedotransfer funkcije (Slika 5.).
Razlike u procjeni zalihe ugljika u tlu (Cpool) različitih pedotransfer funkcija bile su veće od 160 t/ha (Tablica 4.). Predviđanje zaliha ugljika moglo bi biti značajno unaprijeđeno kalibracijom koeficijenata u modelima pomoću podataka razvrstanih prema vrsti tla.

Keywords

organski ugljik OC, pedotransfer funkcija PTF, segment ­na regresija, šumsko tlo, zaliha ugljika Cpool

Hrčak ID:

64905

URI

https://hrcak.srce.hr/64905

Article data in other languages: english

Visits: 1.501 *