Skip to the main content

About Hrčak

Uvodno o projektu i portalu HRČAK

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.
Urednicima časopisa Hrčak nudi alat kojim će besplatno i lako objaviti svoj časopis u elektroničkom obliku ili postojećem elektroničkom časopisu dodati mogućnost pronalaženja i pretraživanja te mu povećati vidljivost i utjecaj.
Svim zaintresiranim informacijskim servisima Hrčak putem OAI-PMH protokola nudi metapodatke o svakom časopisu i svakom članku izrađene prema Dublin Core standardu.

Prava i obaveze urednika časopisa, izdavača, administratora časopisa, autora, korisnika i Srca kao i zadaće i način rada Savjeta Hrčka definirani su Pravilnikom Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

Ovaj portal je izrađen uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (današnjeg Ministarstva znanosti i obrazovanja), realiziran je u Srcu, a osnovna ideja potekla je iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva.

Hrčak je prvi put javno predstavljen 7. veljače 2006. kada je u Srcu održana radionica za prvu grupu urednika i suradnika uredništava hrvatskih znanstvenih časopisa. Na radionici su uredništva dobila pristupne podatke nakon čega su krenula u objavljivanje svojih časopisa na Hrčku.

Članovi prvog projektnog tima iz Srca: Miroslav Milinović (voditelj), Draženko Celjak, Nino Katić i Nebojša Topolšćak.
Članovi prvog projektnog tima iz HID-a: Tibor Toth, Mirjana Mihalić, Jadranka Stojanovski i Iva Melinščak Zlodi.

Slični projekti u svijetu:
- INASP Journal Publishing System


Informacije za redakcije časopisa

Hrčak je alat koji svakoj redakciji znanstvenog ili stručnog časopisa može pomoći da objavi svoj časopis u elektroničkom obliku ili da postojećem elektroničkom časopisu poveća vidljivost i prisutnost u domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj javnosti.

Kako vam Hrčak može pomoći ako ste urednik časopisa koji...

... nema elektroničko izdanje i objavljuje se samo u tiskanom obliku?
Hrčak Vam pruža alat kojim ćete besplatno, brzo i jednostavno stvoriti elektroničko izdanje vašeg časopisa: sa svim podacima o časopisu, sadržajima tekućih brojeva te bibliografskim opisom i poveznicom na cjeloviti tekst svakog rada. Po želji možete unijeti i arhivu starih brojeva. Potrebne su vam samo datoteke vaših radova u pdf (ili nekom drugom formatu) koje vjerojatno možete dobiti od izdavača ili tiskare.

... ima mrežne stranice samo s osnovnim podacima o časopisu ili elektroničko izdanje sa sadržajima pojedinih brojeva?
Pomoću Hrčka možete izgraditi kompletno elektroničko izdanje časopisa, sa sadržajima pojedinih brojeva te mrežno dostupnim cjelovitim tekstovima, bibliografski opisanim i pretražljivim. Postojeće mrežne stranice časopisa možete i dalje zadržati na vlastitom poslužitelju, ili možete i te podatke unijeti u centralni portal na poslužitelju Srca.

... ima elektroničko izdanje sa sadržajima pojedinih brojeva i dostupne cjelovite tekstove ?
Ukoliko već imate elektronički časopis s mrežno dostupnim cjelovitim radovima, sami ćete odlučiti jeste li s postojećim izdanjem zadovoljni ili mislite da bi Hrčak za vaš časopis bio bolje rješenje. Prednosti koje nudi sudjelovanje u centralnom portalu naspram objavljivanja pojedinačnog časopisa su: lakša promocija i veća uočljivost od strane potencijalnih korisnika te lakše uključivanje u tražilice i ostale domaće i međunarodne mrežne servise. Hrčak također nudi mogućnost pretraživanja radova unutar časopisa prema autoru, naslovu, ključnim riječima i ostalim poljima za opis.
Redakcije se mogu odlučiti da nastave s dosadašnjim mrežnim izdanjem na vlastitim poslužiteljima a istovremeno sudjeluju u portalu Hrčak.
Za časopise koji nude cjelovite tekstove samo svojim pretplatnicima Hrčak neće osiguravati postupke autorizacije i kontrole pristupa cjelovitim tekstovima.

Svi zainteresirani urednici mogu se javiti na: hrcak@srce.hr.


Za krajnje korisnike

Portal Hrčak središnja je točka koja omogućuje pregledavanje i pretraživanje sadržaja domaćih znanstvenih i stručnih časopisa koji su svoj sadržaj ponudili putem koncepta otvorenog pristupa.

Moguće je jednostavnim pretraživanjem po osnovnim bibliografskim podacima naći pojedine radove u časopisima ili izabrati napredno pretraživanje s mnogo više mogućnosti za ciljano pretraživanje ili jednostavno pregledati sadržaj časopisa po abecednoj listi naslova časopisa ili po znanstvenim područjima.

Korisnik se može i registirati te dobivati putem prijavljene elektroničke adrese informacije o novim izdanjima odabranih ili svih časopisa.

Korištenje HRČKA je slobodno.


Što je otvoreni pristup?

Prema definiciji koju donosi Budimpeštanska inicijativa iz 2002.godine (Budapest Open Access Initiative – BOAI), “otvoreni pristup” (open access) znanstvenoj literaturi podrazumijeva “slobodnu dostupnost na javnom internetu, s time da se korisnicima dopušta čitanje, preuzimanje, umnožavanje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje... ili korištenje u bilo koju zakonitu svrhu, bez ikakvih financijskih, pravnih ili tehničkih prepreka... Jedino ograničenje reprodukciji i distribuciji i jedina uloga autorskopravne zaštite u tom kontekstu sastoji se u tome da se autorima osigura nadzor nad cjelovitošću vlastitog djela, kao i pravo da ih se na ispravan način citira.” Treba još naglasiti da se “otvoreni pristup” zahtijeva samo za znanstvenu literaturu koju autori inače objavljuju, odnosno daju na korištenje izdavačima i čitateljima bez ikakve novčane naknade. To su ponajprije recenzirani radovi iz znanstvenih časopisa, radovi u zbornicima, ali i svi nerecenzirani radovi koje znanstvenici žele učiniti online dostupnima.
Kako bi se postigao otvoreni pristup svoj znanstvenoj literaturi, predložene su dvije komplementarne strategije:
I. Samo-arhiviranje i izgradnja mreže institucionalnih ili disciplinarnih repozitorija znanstvenih radova;
II. Stvaranje novih otvoreno dostupnih časopisa ili pretvaranje starih časopisa s pretplatom u otvoreno dostupne.

Više informacija:
- Otvoren pristup znanstvenim informacijama – radna grupa HID-a
- Berlinska deklaracija o otvorenom pristupu znanstvenom znanju (prijevod na hrvatski)


Što je otvoreno dostupni časopis?

Otvoreno dostupni časopis (open access journal ili OA journal) je časopis koji nudi sve svoje cjelovite radove na mreži,bez odgode, a za to ne naplaćuje niti čitateljima niti njihovim institucijama. Umjesto pretplata, otvoreno dostupni časopisi koriste druge modele financiranja – svoje troškove pokrivaju donacijama sponzora (vlade, ministarstva, razne agencije), sredstvima strukovnih i znanstvenih udruženja ili sveučilišta, profitom od reklama ili naknadama koje plaćaju autori za objavljivanje svojih tekstova. Moguće je također da časopis prodaje svoju tiskano izdanje, ali dozvoljava otvoreni pristup mrežnoj inačici.

Najobuhvatniji popis otvoreno dostupnih časopisa možete pronaći ovdje:
Directory of Open Access Journals (DOAJ)