hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0351-4706 (Tisak)
ISSN 1848-2309 (Online)
UDK: 1
CODEN: FIISE7
https://doi.org/10.21464/fi
Kontakt: Hrvatsko filozofsko društvo
Filozofska istraživanja
Filozofski fakultet
I. Lučića 3
10000 Zagreb
HR-Croatia

tel: +385-1-6111-808
fax: +385-1-6170-682
Email:
Url: http://www.hrfd.hr/filozofska-istrazivanja/
Izdavač: Hrvatsko filozofsko društvo
  Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  http://www.hrfd.hr/
Upute za autore (496 KB)
Upute za reference (488 KB)
Upute recenzentima (462 KB)
Impressum (489 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (429 KB)
Obrazac za pisanje članka (56 KB)

Filozofska istraživanja znanstveni je časopis Hrvatskog filozofskog društva, sa sjedištem u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pokrenut 1980. godine, s vremenom je postao najvažniji časopis za filozofiju u Republici Hrvatskoj i jedan od relevantnijih na području Jugoistočne Europe. Svoj je uspjeh postigao angažiranim promicanjem otvorenosti prema novim idejama, pristupima i metodologijama, odnosno prema različitim orijentacijama, školama i strujama, kao i prema marginaliziranim ili neopravdano zapostavljenim temama. Njegujući kriterije zdravog i društveno funkcionalnog znanstvenog dijaloga, postao je konstitutivnim čimbenikom u razvoju regionalne filozofijske kulture.

Časopis od 1980. redovito izlazi u četiri sveska godišnje, a objavljuje isključivo izvorna znanstvena istraživanja, prethodna priopćenja i pregledne radove iz svih filozofskih i filozofiji srodnih disciplina, uključujući interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja s relevantnim filozofskim udjelom, te kritičke prikaze (recenzije) novobjavljenih (izvornih ili prevedenih) monografija, sabranih djela, zbornika, enciklopedija, rječnika i drugih tipova djela relevatnih za područje. Također, u drugom i četvrtom svesku svakog godišta pod kategorijom „Filozofski život“ objavljuju se izvještaji sa znanstvenih i popularno-znanstvenih događaja od filozofskog ili šireg znanstveno-društvenog značaja, poput tribina, konferencija i festivala, a u četvrtom svesku godišta izlazi bibliografija izdanog godišta.

Radovi se objavljuju na hrvatskom jeziku. Izuzev kritičkih prikaza (recenzija) i izvještaja, svaki znanstveni tekst prolazi tzv. „dvostruko slijepi“ (double-blind peer review) postupak anonimnog recenziranja, te stječe uvjete objave u slučaju dvije bezuvjetno pozitivne recenzije.


- Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief
Ante Čović (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb)

- Zamjenik glavnog i odgovornog urednika / Deputy Editor
Hrvoje Jurić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

- Izvršni urednik / Managing Editor
Luka Perušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

- Uredništvo / Editorial Board
Sulejman Bosto (Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu / Faculty of Humanities, University of Sarajevo); Marita Brčić Kuljiš (Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split); Ivo Džinić (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb); Igor Eterović (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci / Faculty of Medicine, University of Rijeka); Thomas Sören Hoffmann (Institut za filozofiju, FernUniversität u Hagenu / Institute for Philosophy, FernUniversität in Hagen); Orhan Jašić (Fakultet islamskih nauka, Sveučilište u Sarajevu / Faculty of Islamic Studies, Unviersity of Sarajevo); Ljudevit Fran Ježić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb); Željko Kaluđerović (Filozofski fakultet, Sveučilište u Novom Sadu / Faculty of Humanities, University of Novi Sad); Marko Kardum (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb); Valentina Kaneva (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sofiji / Faculty of Philosophy, University of Sofia); Tomislav Krznar (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Teacher Education, University of Zagreb); Ana Maskalan (Institut za društvena istraživanja, Sveučilište u Zagrebu / Institute for Social Research, University of Zagreb); Igor Mikecin (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb); Borut Ošlaj (Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana); Iva Rinčić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci / Faculty of Medicine, University of Rijeka); Marija Selak (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb); Damir Smiljanić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Novom Sadu / Faculty of Philosophy, University of Novi Sad); Matija Mato Škerbić (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb); Marija Todorovska (Institut za filozofiju, Sveučilište »Sv. Kiril i Metodij« u Skopju / Institute for Philosophy, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje)

Digitalizacija analogne građe: Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Luka Janeš, Lidija Knorr, Luka Perušić

Članci objavljeni u Filozofskim istraživanjima referiraju se u sljedećim citatnim bazama:

- WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION / ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
- SCOPUS
- ERIH Plus
- THE PHILOSOPHER'S INDEX
- PHILOSOPHY RESEARCH INDEX
- DOAJ
- CEEOL
- SCIMAGO JR
- RILM
- HRČAK

Radovi ili dijelovi radova objavljenih u Filozofskim istraživanjima besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na sljedećoj stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 HRK (15 € za inozemstvo) godišnje za pojedince, odnosno 160 HRK (~22 € za inozemstvo) za institucije, moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva. Pošaljite zahtjev poštom na adresu navedenu gore ili pošaljite e-mail na adresu filozofska.istrazivanja@hrfd.hr.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1980

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Filozofija; Interdisciplinarne humanističke znanosti; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti);

Uključen u Hrčak: 7. 2. 2006.

Prava korištenja: Radovi ili dijelovi radova objavljenih u Filozofskim istraživanjima besplatno se smiju koristiti za svaku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača, ali ne u komercijalne svrhe. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na sljedećoj stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.Arhiva

2021  
  Vol. 41   No. 3
  Vol. 41   No. 2
  Vol. 41   No. 1
2020  
  Vol. 40   No. 4
  Vol. 40   No. 3
  Vol. 40   No. 2
  Vol. 40   No. 1
2019  
  Vol. 39   No. 4
  Vol. 39   No. 3
  Vol. 39   No. 2
  Vol. 39   No. 1
2018  
  Vol. 38   No. 4
  Vol. 38   No. 3
  Vol. 38   No. 2
  Vol. 38   No. 1
2017  
  Vol. 37   No. 4
  Vol. 37   No. 3
  Vol. 37   No. 2
  Vol. 37   No. 1
2016  
  Vol. 36   No. 4
  Vol. 36   No. 3
  Vol. 36   No. 2
  Vol. 36   No. 1
2015  
  Vol. 35   No. 4
  Vol. 35   No. 3
  Vol. 35   No. 2
  Vol. 35   No. 1
2014  
  Vol. 34   No. 4
  Vol. 34   No. 3
  Vol. 34   No. 1-2
2013  
  Vol. 33   No. 4
  Vol. 33   No. 3
  Vol. 33   No. 2
  Vol. 33   No. 1
2012  
  Vol. 32   No. 3-4
  Vol. 32   No. 2
  Vol. 32   No. 1
2011  
  Vol. 31   No. 4
  Vol. 31   No. 3
  Vol. 31   No. 2
  Vol. 31   No. 1
2010  
  Vol. 30   No. 4
  Vol. 30   No. 3
  Vol. 30   No. 1-2
2009  
  Vol. 29   No. 4
  Vol. 29   No. 3
  Vol. 29   No. 2
  Vol. 29   No. 1
2008  
  Vol. 28   No. 4
  Vol. 28   No. 3
  Vol. 28   No. 2
  Vol. 28   No. 1
2007  
  Vol. 27   No. 4
  Vol. 27   No. 3
  Vol. 27   No. 2
  Vol. 27   No. 1
2006  
  Vol. 26   No. 4
  Vol. 26   No. 3
  Vol. 26   No. 2
  Vol. 26   No. 1
2005  
  Vol. 25   No. 4
  Vol. 25   No. 3
  Vol. 25   No. 2
  Vol. 25   No. 1
2004  
  Vol. 24   No. 3-4
  Vol. 24   No. 2
  Vol. 24   No. 1
Posjeta: 1.932.747 *