Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Filozofska istraživanja

logo Filozofska istraživanja

Filozofska istraživanja znanstveni je časopis Hrvatskog filozofskog društva, sa sjedištem u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pokrenut 1980. godine, s vremenom je postao najvažniji časopis za filozofiju u Republici Hrvatskoj i jedan od relevantnijih na području Jugoistočne Europe. Svoj je uspjeh postigao angažiranim promicanjem otvorenosti prema novim idejama, pristupima i metodologijama, odnosno prema različitim orijentacijama, školama i strujama, kao i prema marginaliziranim ili neopravdano zapostavljenim temama. Njegujući kriterije zdravog i društveno funkcionalnog znanstvenog dijaloga, postao je konstitutivnim čimbenikom u razvoju regionalne filozofijske kulture. Časopis od 1980. redovito izlazi u četiri sveska godišnje, a objavljuje isključivo izvorna znanstvena istraživanja, prethodna priopćenja i pregledne radove iz svih filozofskih i filozofiji srodnih disciplina, uključujući interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja s relevantnim filozofskim udjelom, te kritičke prikaze (recenzije) novobjavljenih (izvornih ili prevedenih) monografija, sabranih djela, zbornika, enciklopedija, rječnika i drugih tipova djela relevantnih za područje. Također, u drugom i četvrtom svesku svakog godišta pod kategorijom „Filozofski život“ objavljuju se izvještaji sa znanstvenih i popularno-znanstvenih događaja od filozofskog ili šireg znanstveno-društvenog značaja, poput tribina, konferencija i festivala, a u četvrtom svesku godišta izlazi bibliografija izdanog godišta. Radovi se objavljuju na hrvatskom jeziku. Izuzev kritičkih prikaza (recenzija) i izvještaja, svaki znanstveni tekst prolazi tzv. „dvostruko slijepi“ (double-blind peer review) postupak anonimnog recenziranja, te stječe uvjete objave u slučaju dvije bezuvjetno pozitivne recenzije. Kao časopis u otvorenom pristupu, Filozofska istraživanja podržavaju koncept otvorene znanosti i ne naplaćuju svoju uslugu. Svi su sadržaji besplatno dostupni korisnicima ili njihovim institucijama bez naknade. Korisnici mogu čitati, preuzimati, umnažati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, povezivati ili koristiti pune tekstove članaka u bilo koju nekomercijalnu zakonitu svrhu bez prethodnog dobivanja dopuštenja od izdavača ili autora, ali moraju dati odgovarajuće priznanje, dati vezu na licencu i naznačiti jesu li izvršene promjene. Pristup je u skladu s generičkom licencom Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY-NC 2.0), dostupnom ovdje: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. - Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief Ante Čović (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb) - Zamjenik glavnog i odgovornog urednika / Deputy Editor Hrvoje Jurić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) - Izvršni urednik / Managing Editor Luka Perušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) - Tajnica uredništva / Secretary Mira Matijević (Hrvatsko filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society) - Izvršni mladi urednik / Junior Managing Editor Jan Defrančeski (Centar za integrativnu bioetiku, Sveučilište u Zagrebu / University Centre for Integrative Bioethics, University of Zagreb) - Uredništvo / Editorial Board Mile Babić (Franjevačka teologija u Sarajevu), Sergio Belardinelli (Odsjek za političke i društvene znanosti, Sveučilište u Bologni), Isuf Berisha (Hrvatsko filozofsko društvo, Priština), Sulejman Bosto (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu), Igor Čatić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu), Predrag Čičovački (Koledž Sv. Križa u Worcesteru), Dejan Donev (Filozofski fakultet, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju), Predrag Finci (Hrvatsko filozofsko društvo, London), Michael George (Sveučilište Sv. Tome u Frederictonu), Elvis Imafidon (Škola povijesti, religija i filozofija, Sveučilište u Londonu), Orhan Jašić (Fakultet islamskih znanosti, Sveučilište u Sarajevu), Mislav Ježić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu), Valentina Kaneva (Filozofski fakultet, Sveučilište Sv. Klimenta Ohridskog u Sofiji), Gottfried Küenzlen (Institut za teologiju i etiku, Vojno sveučilište u Münchenu), Mislav Kukoč (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu), Željko Loparić (Hrvatsko filozofsko društvo, Säo Paulo), Ivi¬ca Martinović (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb/Dubrovnik), Béla Mester (Istraživački centar za humanističke znanosti, Mađarska akademija znanosti), Thaddeus Metz (Filozofski fakultet, Sveučilište u Pretoriji), Amir Muzur (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Tomáš Nejeschleba (Filozofski fakultet, Sveučilište Palacký u Olomucu), Josip Oslić (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Borut Ošlaj (Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani), Günther Pöltner (Institut za filozofiju, Sveučilište u Beču), Zdravko Radman (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu), Iva Rinčić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci), Walter Schweidler (Katoličko sveučilište u Eichstätt-Ingolstadtu), Michael Spieker (Katoličko veleučilište u Münchenu), Kenan Šljivo (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu), Stavroula Tsinorema (Filozofski fakultet, Sveučilište u Kreti), Lino Veljak (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb), Kurt Walter Zeidler (Fakultet filozofije i obrazovanja, Sveučilište u Beču) Digitalizacija analogne građe: Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Luka Janeš, Lidija Knorr, Luka Perušić Članci objavljeni u Filozofskim istraživanjima referiraju se u sljedećim citatnim bazama: - WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION / ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX - SCOPUS - ERIH Plus - THE PHILOSOPHER'S INDEX - PHILOSOPHY RESEARCH INDEX - CLARIVATE JOURNAL CITATION REPORTS - DOAJ - CEEOL - SCIMAGO JR - RILM - HRČAK Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 HRK (15 € za inozemstvo) godišnje za pojedince, odnosno 160 HRK (~22 € za inozemstvo) za institucije, moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva. Pošaljite zahtjev poštom na adresu navedenu gore ili pošaljite e-mail na adresu filozofska.istrazivanja@hrfd.hr.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka, trostruka i više
  • Prva godina izlaženja: 1980.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarne humanističke znanosti, Filozofija
  • Uključen u Hrčak: 07.02.2006.
  • Prava korištenja: Kao časopis u otvorenom pristupu, Filozofska istraživanja podržavaju koncept otvorene znanosti i ne naplaćuju svoju uslugu. Svi su sadržaji besplatno dostupni korisnicima ili njihovim institucijama bez naknade. Korisnici mogu čitati, preuzimati, umnažati, distribuirati, ispisivati, pretraživati, povezivati ili koristiti pune tekstove članaka u bilo koju nekomercijalnu zakonitu svrhu bez prethodnog dobivanja dopuštenja od izdavača ili autora, ali moraju dati odgovarajuće priznanje, dati vezu na licencu i naznačiti jesu li izvršene promjene. Pristup je u skladu s generičkom licencom Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY-NC 2.0), dostupnom ovdje: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/.