Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Forum za sigurnosne studije

logo Forum za sigurnosne studije

Forum za sigurnosne studije/Forum for Security Studies (FoSS) je znanstveni časopis čiji je izdavač Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – Centar za međunarodne i sigurnosne studije (CeMSS), koji izlazi jednom godišnje. Prvi broj časopisa objavljen je 2017. godine. U časopisu Forum za sigurnosne studije objavljuju se znanstveni radovi, rezultati znanstvenih istraživanja, studije, prikazi i recenzije knjiga u znanstvenom polju političkih znanosti, sa osobitim naglaskom na sigurnosne studije. Ova godišnja publikacija otvorena je za i znanstvene i stručne doprinose iz svih ostalih politoloških poddisciplina, kao i za radove srodnih polja u području društvenih znanosti (posebice sigurnosne i obrambene znanosti). Svrha časopisa je sustavno objavljivanje radova koji se bave teorijskim promišljanjem pojma i sadržaja sigurnosti, sigurnosnim pitanjima na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, razvojem sigurnosnih politika i sustava, te dinamikom sigurnosnih pojava i procesa u svijetu. Pri odabiru i objavi radova u Forumu za sigurnosne studije Uredništvo se vodi najvišim standardima za ovu vrstu publikacija, kako u pogledu aktualnosti tema, tako i u pogledu pridržavanja pravila anonimnog i neovisnog recenzentskog postupka. Tekstovi u časopisu objavljuju se na hrvatskom ili engleskom jeziku. Rukopisi radova šalju se elektroničkom poštom na adresu godisnjak.foss@gmail.com ili na adresu glavne urednice ruzica.jakesevic@fpzg.hr

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2017.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Interdisciplinarne društvene znanosti, Sigurnosne i obrambene znanosti, Demografija, Sociologija, Politologija, Pravo
  • Uključen u Hrčak: 16.10.2017.
  • Prava korištenja: Časopis Forum za sigurnosne studije jest časopis s otvorenim pristupom (open access journal) što znači da je cjelokupan sadržaj svakog broja dostupan online u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljicama, čitateljima i institucijama bez naplate. Čitatelji (korisnici) imaju pravo čitati, spremiti sadržaj, kopirati ga, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim pravilima, a da pritom prethodno ne trebaju tražiti suglasnost izdavača ili autora. Ovo je u skladu s BOAI definicijom otvorenog pristupa. Autorice i autori članaka objavljenih u Forumu za sigurnosne studije zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Forum za sigurnosne studije prihvaća uvjete licence Creative Commons CC BY-NC-ND.