hrcak mascot   Srce   HID

The holistic approach to environment

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1848-0071 (Online)
UDK: 5+6+17=111
CODEN: HAEOA5
https://doi.org/10.33765/thate
Kontakt: izv.prof.dr.sc. Anita Štrkalj, glavna urednica
Email:
Url: https://casopis.hrcpo.com/
Izdavač: Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu
  Buzetska 25, Sisak
  https://hrcpo.com/
Upute za autore (268 KB)
Upute recenzentima (404 KB)
Impressum (222 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (256 KB)

Časopis "The Holistic Approach to Environment" je znanstveni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje recenzirane izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, stručne radove, pregledne radove, izvješća sa znanstvenih konferencija i druge priloge i najave iz različitih područja znanstvenih istraživanja vezanih uz odgovorno i etičko korištenje prirodnih resursa i ljudskog znanja. Časopis je interdisciplinarni i predstavlja aktualne znanstvene, tehnološke, teorijske i praktične spoznaje i dostignuća u području zaštite zraka, tla i voda, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, utjecaja opasnih tvari na ljude, floru i faunu te integrativne bioetike.

“The Holistic Approach to Environment” bavi se istraživanjem mogućnosti i razvojem modela dobronamjernog suživota svih bića na Zemlji. Ne bavi se samo jednim segmentom okoliša, nego život na planeti vidi kao cjelinu. Promiče dobronamjerni suživot svih bića na Zemlji u perspektivi određenih znanosti, npr. ekologija, kemija, kemijska tehnologija, biologija, zoologija, strojarstvo, metalurgija, filozofija, integrativna bioetika itd. i pronalaženju rješenja za aktualna pitanja okoliša danas.

Glavna i odgovorna urednica: izv.prof.dr.sc Anita Štrkalj

Tehnički urednik: prof.dr.sc. Zoran Glavaš

Urednički odbor (abecednim redom): Jakov Baleta (Hrvatska), Vladimir Bermanec (Hrvatska), Mirjana Čurlin (Hrvatska), Stanisłav Gil (Poljska), Zoran Glavaš (Hrvatska), Ivana Gudelj (Hrvatska), Goutam Hazra (Indija), Damir Hršak (Hrvatska), Ivan Jandrlić (Hrvatska), Hrvoje Jurić (Hrvatska), Sanja Kalambura (Hrvatska), Jan Kizek (Slovačka), Ružena Kralikova (Slovačka), Peter Križan (Slovačka), Martina Lovrenić-Jugović (Hrvatska), Sanja Martinović (Srbija), Nidžara Osmanagić Bedenik (Hrvatska), Stoja Rešković (Hrvatska), Spase Shumka (Albanija), Ljerka Slokar Benić (Hrvatska), Maria Špoljar (Hrvatska), Anita Štrkalj (Hrvatska), Lino Veljak (Hrvatska), Milica Vlahović (Srbija), Tatjana Volkov-Husović (Srbija)

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, svi radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2011

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Kemija; Biologija; Kemijsko inženjerstvo; Metalurgija; Strojarstvo; Tekstilna tehnologija; Interdisciplinarne tehničke znanosti; Poljoprivreda (agronomija); Šumarstvo; Biotehnologija; Prehrambena tehnologija; Interdisciplinarne biotehničke znanosti; Interdisciplinarne humanističke znanosti; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti);

Uključen u Hrčak: 7. 4. 2011.

Prava korištenja: "The holistic approach to environment" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal (i u komercijalnu svrhu) sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno licenci Creative Commons Imenovanje 4.0 International License (CC BY).

Autor(i) zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja.

Časopis autorima ne naplaćuje zaprimanje i objavu radova (APC).

Radove objavljene u časopisu "The holistic approach to environment" dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa.

Svi objavljeni radovi mogu se koristiti pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).

Sažetak Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY)

Korisnici mogu slobodno:

• dijeliti dalje (umnažati i redistribuirati materijal u bilo kojem
mediju ili formatu) i
• stvarati prerade (remiksirati, mijenjati i prerađivati djelo) u bilo
koju svrhu, pa i komercijalnu

pod sljedećim uvjetima:

• Imenovanje — Korisnici moraju adekvatno navesti autora (ako
je naznačeno, korisnici moraju ponuditi ime autora i atribucijskih
stranaka, obavijest o autorskim pravima, obavijest o licenci,
obavijest o odricanju od odgovornosti i link s materijalima),
uvrstiti link na licencu i naznačiti eventualne izmjene (korisnici
moraju naznačiti ako su sami mijenjali materijal i zadržati
naznaku prethodnih izmjena). Mogu to učiniti na bilo koji
razuman način, ali ne smiju sugerirati da davatelj licence
izravno podupire njih ili njihovo korištenje djela.
• Bez daljnjih ograničenja — Korisnici ne smiju dodavati pravne
uvjete ili tehnološke mjere zaštite koji će druge pravno
ograničiti da čine ono što im licenca dopušta (licenca zabranjuje
primjenu tehnoloških mjera kako su definirane u Članu 11.
Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za
intelektualno vlasništvo (WPO)).

Upozorenja:

• Korisnici se ne moraju pridržavati licence kada je riječ o
elementima djela koji su javno dobro ili gdje je njihovo
korištenje djela dopušteno zakonskim iznimkama i
ograničenjima autorskog prava.

• Nema jamstava. Licenca korisnicima možda ne daje sva
potrebna dopuštenja za njihovo željeno korištenje djela.
Primjerice, druga prava poput prava nad objavljivanjem osobne
fotografije, pravo privatnosti ili moralno pravo mogu ograničiti
kako će oni koristiti materijal (korisnici možda moraju dobiti
dodatna dopuštenja prije no što smiju koristiti materijal na
željeni način).Arhiva

2021  
  Vol. 11   No. 4
  Vol. 11   No. 3
  Vol. 11   No. 2
  Vol. 11   No. 1
2020  
  Vol. 10   No. 4
  Vol. 10   No. 3
  Vol. 10   No. 2
  Vol. 10   No. 1
2019  
  Vol. 9   No. 4
  Vol. 9   No. 3
  Vol. 9   No. 2
  Vol. 9   No. 1
2018  
  Vol. 8   No. 4
  Vol. 8   No. 3
  Vol. 8   No. 2
  Vol. 8   No. 1
2017  
  Vol. 7   No. 4
  Vol. 7   No. 3
  Vol. 7   No. 2
  Vol. 7   No. 1
2016  
  Vol. 6   No. 4
  Vol. 6   No. 3
  Vol. 6   No. 2
  Vol. 6   No. 1
2015  
  Vol. 5   No. 4
  Vol. 5   No. 3
  Vol. 5   No. 2
  Vol. 5   No. 1
2014  
  Vol. 4   No. 4
  Vol. 4   No. 3
  Vol. 4   No. 2
  Vol. 4   No. 1
2013  
  Vol. 3   No. 4
  Vol. 3   No. 3
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2012  
  Vol. 2   No. 4
  Vol. 2   No. 3
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
2011  
  Vol. 1   No. 4
  Vol. 1   No. 3
  Vol. 1   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 146.180 *