hrcak mascot   Srce   HID

Histria antiqua


 
 
Status u Hrčku: prestao objavljivati na Hrčku
ISSN 1331-4270 (Tisak)
UDK: 902/904
Kontakt: Mr. sc. Kristina DŽIN (Pula), HR – 52103 Pula, p.box 554;
Email:
Izdavač: Institut društvenih znanosti IVO PILAR
  Marulićev trg 19/I, 10 001 Zagreb
  tel: (+385 1) 4886-815; fax: (+385 1) 4828-296
Impressum (326 KB)

Časopis Histria antiqua pokrenut je 1995. godine kao godišnja periodična publikacija Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin. Ciljevi 1994. utemeljenjog MIC-a za arheologiju bili su: sustavno unaprjeđivanje znanstveno-istraživačke djelatnosti na području arheologije i zaštite spomeničke baštine u Istri; organizacija arheoloških iskapanja i prakse na terenu; očuvanje i predstavljanje starina te promidžba hrvatske arheologije i srodnih disciplina u Europi i šire; povezivanje sa srodnim sveučilišnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama u domovini i svijetu. Centar je aktivan i u izložbenoj promidžbi arheološke i povijesne baštine Istre u Hrvatskoj i inozemstvu te u ostvarivanju međunarodnih arheoloških tematskih savjetovanja uz redovito godišnje izdavanje časopisa Histria antiqua. Od 17. prosinca 2009. djeluje kao funkcionalni Centar za arheološka istraživanja Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar koji je od 19. sveska (god. 2010.) i nakladnik časopisa.

Recenzija: bez recenzije

Prva godina izlaženja: 1995

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Arhitektura i urbanizam; Humanističke znanosti; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija;

Uključen u Hrčak: 26. 3. 2012.

Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Arhiva

2012  
  Vol. 21   No. 21
2011  
  Vol. 20   No. 20
2010  
  Vol. 19   No. 19
Posjeta: 204.567 *