Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture

logo Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture

Časopis "Hrvatski" pridonosi ostvarbi svrhe nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. Ima dva dijela (rubrike): Rasprave i članci i Prikazi i ocjene. U prvom se objavljuju netiskani izvorni znanstveni radovi, izlaganja sa znanstvenih skupova, pregledni radovi, stručni radovi i prikazi praktičnih iskustava: iz nastave hrvatskoga jezika, školskih i drugih raznovrsnih pristupa proučavanju i interpretaciji te recepciji književnosti, teorije i primjene govornoga i pismenoga izražavanja, istraživanja interakcije medijske kulture i recipijenata (slušatelja, gledatelja...), posebno uloge medijske kulture u odgoju mladeži.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2003.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Filologija, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 19.12.2008.
  • Prava korištenja: Tekstovi iz časopisa "Hrvatski" smiju se besplatno rabiti za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanje autorskih prava izdavača i autora.