hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski geografski glasnik

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1331-5854 (Tisak)
ISSN 1848-6401 (Online)
UDK: 91
https://doi.org/10.21861/HGG
Kontakt: Hrvatsko geografsko društvo
Marulićev trg 19/II
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385-(0)1-4895-402
Email: hgd@geog.pmf.hr
Email:
Url: http://hrvatskigeografskiglasnik.wordpress.com/
Izdavač: Hrvatsko geografsko društvo
  Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  Tel.  +385 1 4895-402, Fax. +385 1 4895-452
  http://www.geografija.hr
 
Upute za autore (137 KB)
Impressum (714 KB)

Hrvatski geografski glasnik objavljuje rezultate izvornih teorijskih i empirijskih geografskih istraživanja, pregledne članke iz svih geografskih disciplina kao i prostorno orijentirane članke iz geoznanosti, drugih srodnih znanosti te interdisciplinarne članke. Poseban naglasak daje se člancima koji obrađuju prostor Hrvatske, Srednje, Južne i Jugoistočne Europe, kao i onima koji se naslanjaju na prethodna istraživanja i tematiku objavljenu u Hrvatskome geografskom glasniku. Rukopis se podnosi na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi dva puta godišnje. Rukopis članka recenziraju dva recenzenta.

Radovi objavljeni u Hrvatskom geografskom glasniku referiraju se u bazama:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Scopus
Cab Abstracts
CSA Sociological Abstracts
Current Geographical Publications
EBSCO Academic Search Complete
Geobase
SAGE Urban Studies Abstracts

Uredništvo: Vuk Tvrtko Opačić – glavni urednik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Ivan Šulc – tajnik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Luka Valožić – tehnički urednik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Hartmut Asche (Universität Potsdam, Hasso-Plattner-Institut, Potsdam, Njemačka), Luca Bonardi (Università degli studi di Milano, Dipartimento di Beni culturali e ambientali, Milano, Italija), Sanja Faivre (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Josip Faričić (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Zadar, Hrvatska), Borna Fuerst-Bjeliš (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Josef Fürst (Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau, Beč, Austrija), Martina Jakovčić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Sanja Klempić Bogadi (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska), Dénes Lóczy (University of Pécs, Faculty of Sciences, Department of Geography, Pécs, Mađarska), Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Miško Milanović (Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, Srbija), Dieter K. Müller (Umeå universitet, Umeå, Švedska), Danijel Orešić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Dejan Rebernik (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, Slovenija), Aleksandar Toskić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Matija Zorn (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, Slovenija)

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1929

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Geologija; Geofizika; Demografija; Geografija;

Uključen u Hrčak: 16. 3. 2006.

Prava korištenja: Hrvatski geografski glasnik je je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Prava korištenja radova definirana su licencom Creative Commons BY 4.0.

Autori zadržavaju autorska prava bez restrikcija i u potpunosti su odgovorni za sadržaj svojih radova i za poštivanje tuđih autorskih prava.

Hrvatski geografski glasnik ne naplaćuje predaju, obradu i objavu radova. Rukopisi i recenzije ne honoriraju se.Arhiva

2021  
  Vol. 83   No. 1
2020  
  Vol. 82   No. 2
  Vol. 82   No. 1
2019  
  Vol. 81   No. 2
  Vol. 81   No. 1
2018  
  Vol. 80   No. 2
  Vol. 80   No. 1
2017  
  Vol. 79   No. 2
  Vol. 79   No. 1
2016  
  Vol. 78   No. 2
  Vol. 78   No. 1
2015  
  Vol. 77   No. 2
  Vol. 77   No. 1
2014  
  Vol. 76.   No. 2.
  Vol. 76.   No. 1.
2013  
  Vol. 75.   No. 2.
  Vol. 75.   No. 1.
2012  
  Vol. 74.   No. 2.
  Vol. 74.   No. 1.
2011  
  Vol. 73.   No. 2.
  Vol. 73.   No. 1.
2010  
  Vol. 72.   No. 2.
  Vol. 72.   No. 1.
2009  
  Vol. 71.   No. 2.
  Vol. 71.   No. 1.
2008  
  Vol. 70.   No. 2.
  Vol. 70.   No. 1.
2007  
  Vol. 69.   No. 2.
  Vol. 69.   No. 1.
2006  
  Vol. 68.   No. 2.
  Vol. 68.   No. 1
2005  
  Vol. 67.   No. 2.
  Vol. 67.   No. 1.
2004  
  Vol. 66.   No. 2.
  Vol. 66.   No. 1.
2003  
  Vol. 65.   No. 2.
  Vol. 65.   No. 1.
2002  
  Vol. 64.   No. 1.
2001  
  Vol. 63.   No. 1.
2000  
  Vol. 62.   No. 1.
1999  
  Vol. 61.   No. 1.
1998  
  Vol. 60.   No. 1.
1997  
  Vol. 59.   No. 1.
1996  
  Vol. 58.   No. 1.
1995  
  Vol. 57.   No. 1.
1994  
  Vol. 56.   No. 1.
1993  
  Vol. 55.   No. 1.
1992  
  Vol. 54.   No. 1.
1991  
  Vol. 53.   No. 1.
1990  
  Vol. 52.   No. 1.
1989  
  Vol. 51.   No. 1.
1988  
  Vol. 50.   No. 1.
1987  
  Vol. 49.   No. 1.
1986  
  Vol. 48.   No. 1.
1985  
  Vol. 47.   No. 1.
1984  
  Vol. 46.   No. 1.
1983  
  Vol. 45.   No. 1.
1982  
  Vol. 44.   No. 1.
1981  
  Vol. 43.   No. 1.
1979  
  Vol. 41.-42.   No. 1.
1978  
  Vol. 40.   No. 1.
1977  
  Vol. 39.   No. 1.
1976  
  Vol. 38.   No. 1.
1974  
  Vol. 36.-37.   No. 1.
1973  
  Vol. 35.   No. 1.
1971  
  Vol. 33.-34.   No. 1.
1970  
  Vol. 32.   No. 1.
1969  
  Vol. 31.   No. 1.
1968  
  Vol. 30.   No. 1.
1967  
  Vol. 29.   No. 1.
1966  
  Vol. 28.   No. 1.
1965  
  Vol. 27.   No. 1.
1964  
  Vol. 26.   No. 1.
1963  
  Vol. 25.   No. 1.
1962  
  Vol. 24.   No. 1.
1961  
  Vol. 23.   No. 1.
1960  
  Vol. 22.   No. 1.
1959  
  Vol. 21.   No. 1.
1958  
  Vol. 20.   No. 1.
1957  
  Vol. 19.   No. 1.
1956  
  Vol. 18.   No. 1.
1954  
  Vol. 16.-17.   No. 1.
1952  
  Vol. 14.-15.   No. 1.
1951  
  Vol. 13.   No. 1.
1949  
  Vol. 11.-12.   No. 1.
1939  
  Vol. 8.-9.-10.   No. 1.
1936  
  Vol. 7.   No. 1.
1935  
  Vol. 6.   No. 1.
1934  
  Vol. 5.   No. 1.
1932  
  Vol. 4.   No. 1.
1931  
  Vol. 3.   No. 1.
1930  
  Vol. 2.   No. 1.
1929  
  Vol. 1.   No. 1.
Posjeta: 1.131.089 *