Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Hrvatski geografski glasnik

logo Hrvatski geografski glasnik

Hrvatski geografski glasnik objavljuje rezultate izvornih teorijskih i empirijskih geografskih istraživanja, pregledne članke iz svih geografskih disciplina kao i prostorno orijentirane članke iz geoznanosti, drugih srodnih znanosti te interdisciplinarne članke. Poseban naglasak daje se člancima koji obrađuju prostor Hrvatske, Srednje, Južne i Jugoistočne Europe, kao i onima koji se naslanjaju na prethodna istraživanja i tematiku objavljenu u Hrvatskome geografskom glasniku. Rukopis se podnosi na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi dva puta godišnje. Rukopis članka recenziraju dva recenzenta. Radovi objavljeni u Hrvatskom geografskom glasniku referiraju se u bazama: Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Cab Abstracts, CSA Sociological Abstracts, Current Geographical Publications, EBSCO Academic Search Complete, Geobase, SAGE Urban Studies Abstracts. Uredništvo: Zoran Stiperski - glavni urednik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Ivan Šulc - tajnik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Luka Valožić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Hartmut Asche (Berlin Geographical Society, Berlin, Njemačka), Luca Bonardi (Università degli studi di Milano, Dipartimento di Beni culturali e ambientali, Milano, Italija), Marin Cvitanović (Bournemouth University, Bornemouth, Ujedinjeno Kraljevstvo), Arsim Ejupi (Sveučilište u Prištini, Priština, Kosovo), Sanja Faivre (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Josip Faričić (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Zadar, Hrvatska), Borna Fuerst-Bjeliš (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Tony Grubesic (University of California, School of Public Policy, Riverside, SAD), Martina Jakovčić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Sanja Klempić Bogadi (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska), Dénes Lóczy (University of Pécs, Faculty of Sciences, Department of Geography, Institute of Geography, Department of Physical and Environmental Geography, Pécs, Mađarska), Jelena Lončar (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), René Matlovič (Slovak Academy of Sciences, Institute of Geography, Bratislava, Slovačka), Miško Milanović (Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, Srbija), Dieter K. Müller (Umeå universitet, Faculty of Social Science, Department of Geography and Economic History, Umeå, Švedska), Vuk Tvrtko Opačić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Danijel Orešić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Dejan Rebernik (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, Slovenija), Lana Slavuj Borčić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Aleksandar Toskić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, Hrvatska), Matija Zorn (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, Slovenija),

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1929.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Geografija, Demografija, Geofizika, Geologija, Interdisciplinarne prirodne znanosti, Društvene znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 16.03.2006.
  • Prava korištenja: Hrvatski geografski glasnik je je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Prava korištenja radova definirana su licencom Creative Commons BY 4.0. Autori zadržavaju autorska prava bez restrikcija i u potpunosti su odgovorni za sadržaj svojih radova i za poštivanje tuđih autorskih prava. Hrvatski geografski glasnik ne naplaćuje predaju, obradu i objavu radova. Rukopisi i recenzije ne honoriraju se.
Arhiva

Posjeta: 1.766.786 *