Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 16.12.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 24.12.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik tematskoga broja Nasilje u virtualnom svijetu (str. 197-198)

Irena Canjer Mraović, Jelena Pavičić Vukičević
Uvodnik


Percepcija kolektivne efikasnosti kao prediktor vršnjačkoga nasilja u virtualnom svijetu (str. 199-220)

Jelena Pavičić Vukičević, Romana Galić, Gordana Buljan Flander
Izvorni znanstveni članak


Prevalencija i spolne razlike u iskustvu vršnjačkog nasilja u virtualnom svijetu (str. 221-240)

Davorka Martinjak, Matea Korda, Ivan Ovčar
Prethodno priopćenje


Povezanost školske klime s postupanjem učenika i razlozima za nepostupanje u situacijama nasilja na društvenim mrežama (str. 241-263)

Irena Cajner Mraović, Sabina Gosarić, Suzana Kikić
Izvorni znanstveni članak


Uloga i mogućnosti škole u prevenciji vršnjačkoga nasilja u virtualnom svijetu (str. 291-304)

Martina Ferić, Marko Prpić
Prethodno priopćenje


Načini reagiranja i razlozi nereagiranja adolescenata u situacijama nasilja na društvenim mrežama (str. 305-317)

Valentina Pavlović, Marijan Vinogradac, Dorotea Sudar
Pregledni rad


Čimbenici koji utječu na pozitivan socio-emocionalni razvoj djece (str. 319-338)

Dora Vranjican, Krešimir Prijatelj, Iva Kuculo
Pregledni rad


Percepcija vršnjačkog nasilja nad djecom s teškoćama u realnom i virtualnom svijetu (str. 339-363)

Vesna Bilić, Mirela Balog
Izvorni znanstveni članak


Prikaz knjige Vesne Budinski: Početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku (str. 369-372)

Ivana Dubovečak
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 25.358 *