Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 03.06.2013.
  • Objavljen na Hrčku: 03.07.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Restrukturiranje poduzeća u Republici Hrvatskoj (str. 7-10)

Mladena Bedeković
Stručni rad


Novi mediji kao kreatori hrvatskog turističkog imidža (str. 11-15)

Mile Čolić
Stručni rad


Mogućnosti primjene XML-a na sustave za predmetno označavanje (str. 21-27)

Koraljka Golub, Željko Knok
Stručni rad


Engleski kao glavni strani jezik naspram hrvatskoga kao materinjeg (str. 29-35)

Koraljka Golub, Blaženka Novak
Stručni rad


Comparison of Leading Football Clubs' websites in Croatia (str. 37-41)

Ivana Jadrić, Sandra Kovačević
Stručni rad


Pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu i Međimurskoj županiji (str. 43-48)

Franjo Jambrović
Stručni rad


Katarine Zrinski i njihovi molitvenici (str. 57-63)

Blaženka Novak
Stručni rad


Komunikacija i rad u timu (str. 65-69)

Ksenija Pletenac
Stručni rad


Papilarne linije (str. 71-75)

Ante Podnar
Stručni rad


Utjecaj masovnih medija na politiku (str. 77-82)

Vlatka Ružić, Marta Šimić
Stručni rad


Održivi turizam kao konkurentska prednost Republike Hrvatske (str. 83-88)

Živana Sunara, Sandra Jeličić, Martina Petrović
Stručni rad


Organizacijsko komuniciranje u turizmu (str. 89-93)

Živana Sunara, Sandra Jeličić
Stručni rad


Strateški menadžment vs. strateško planiranje (str. 4956-0)

Željka Kadlec
Stručni rad


Posjeta: 84.323 *