Skip to the main content

Sestrinski glasnik , Vol. 21 No. 2, 2016.

  • Publication date: 01.07.2016.
  • Published on HRČAK: 01.07.2016.

Table of contents

Full text

Čimbenici za poboljšanje razumijevanja rada uredništva znanstvenog časopisa (page 109-111)

Višnja Vičić-Hudorović
Editorial


Začiniti svoj život – virtualna komunikacija o iskustvima upotrebe sintetičkih kanabinoida (page 112-116)

Martin Salzmann-Erikson
Original scientific paper


Stavovi mladih korisnika Facebooka iz Hrvatske o pušenju duhana (page 117-124)

Dalila Perković
Original scientific paper


Stavovi medicinskih tehničara i medicinskih sestara KBC-a Osijek o predrasudama prema medicinskim tehničarima (page 125-131)

Ana Budrovac, Gordana Bagić, Toni Grcić, Elizabeta Vinogradac, Kristina Ivandić, Ivana Ukić
Original scientific paper


Kvaliteta života onkoloških bolesnika (page 132-136)

Sanja Jurić, Danijela Jonjić, Jasminka Miličević
Original scientific paper


Učestalost preinvazivnih i invazivnih lezija vrata maternice na području Našica (page 137-139)

Ljiljana Pavlović, Dubravko Habek
Original scientific paper


Metode mentoriranja prvostupnica sestrinstva (page 140-143)

Slađana Režić
Original scientific paper


Učestalost depresije u starijoj životnoj dobi na području grada Dubrovnika (page 144-147)

Anita Budimir
Original scientific paper


Konceptualni modeli sestrinstva i načela sestrinske prakse (page 148-152)

Dijana Gavranić, Vedrana Iveta, Joško Sindik
Review article


Sestrinske dijagnoze u bolesnika s trajnim elektrostimulatorom (page 158-163)

Katija Haklička
Review article


Uporaba metoda palijativne skrbi u djece (page 164-170)

Marija Šilje
Review article


Članci prihvaćeni za objavljivanje/Accepted manuscripts (page 176-177)

Višnja Vičić-Hudorović
News


CORRIGENDUM Sestrinski Glasnik/Nursing Journal 2016; 1 (1): 1-107 (page 178-178)

Višnja Vičić-Hudorović
Erratum


Visits: 33.025 *