Skip to the main content
  • Publication date: 14.12.2022.
  • Published on HRČAK: 05.02.2023.

Table of contents

Full text

O jednom zadatku s državne mature problem optimizacije površine trokuta (page 1-11)

Mandi Orlić Bachler, Bojan Kovačić, Ema Gukov
Professional paper


Suma znamenki prirodnog broja (page 13-22)

Ivan Matić
Professional paper


Pohlepa, paradoks i slučajna šetnja (page 23-34)

Vjekoslav Kovač, Kristina Kovačević
Professional paper


Je li racionalni izbor uvijek najbolji? (page 35-40)

Aljoša Šubašić
Professional paper


Prebrajanje razapinjućih stabala grafa (page 41-57)

Dorian Kablar, Anamari Nakić
Professional paper


Upoznavanje s Bernoullijevim brojevima (page 59-70)

Ivana Grgić
Professional paper


Evoluta ravninske krivulje (page 71-93)

Lea Vučković, Milena Sošić
Professional paper


Greenova funkcija za Sturm-Liouvilleov operator (page 95-105)

Marija Čatipović
Professional paper


Visits: 3.001 *