hrcak mascot   Srce   HID

Izvorni znanstveni članak

Metalotionein sintetiziran u prisutnosti kadmija ili cinka inhibira lipidnu peroksidaciju u štakora izloženih dimetilnitrozaminu

Suresh Vir Singh Rana
Ajay Kumar

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
Poznato je da N-nitrozni spojevi uključujući nitrozamine imaju toksično djelovanje, a neki i mutageno i/ili kancerogeno djelovanje u jetri i drugim organima u puno različitih životinjskih vrsta. Mehanizmi toksičnog učinka N-nitrosodimetilamina ili dimetilnitrozamina uključuju bioaktivaciju mikrosomalnog oksidaznog sustava s pobuđivanjem lipidne peroksidacije u jetri i bubrezima. Agensi koji koče metaboliziranje nitrozamina, kao što su kadmij ili olovo, mogu imati antagonističko djelovanje na lipidnu peroksidaciju u jetrenim mikrosomima. Pokazano je da metalotionen sintetiziran u prisutnosti cinka ili izloženosti kadmiju može inhibirati membransku lipidnu peroksidaciju i snižavati letalnost u uvjetima oksidativnog stresa izazvanog karbontetrakloridom, adriamicinom ili gama-zračenjem.
Utjecaj i mehanizmi učinka metalotioneina na lipidnu peroksidaciju u životinja tretiranih dimetilnitrozaminom nisu poznati. U prikazanom radu autori su procjenjivali učinke metalotioneina (čiju su povećanu sintezu potaknuli prethodnim peroralnim davanjem kadmija ili cinka) na lipidnu peroksidaciju u jetri i bubrezima odraslih štakora izazvanu parenteralnim davanjem dimetilnitrozamina. Rezultati istraživanja su pokazali da su u štakora pretretiranih kadmijem ili cinkom i naknadno tretiranih dimetilnitrozaminom bile povećane koncentracije metalotioneina u jetri i bubrezima uz značajno sniženje mikrosomalne lipidne peroksidacije u jetri. U životinja pretretiranih kadmijem ili cinkom i tretiranih dimetilnitrozaminom također su nađena značajna povećanja koncentracija reduciranog glutationa u jetri i bubrezima, što upućuje na zaključak da metalotionein inhibira oksidativni stres. Prikazani rezultati u međuvremenu su potkrijepljeni nalazima da izloženost odraslih štakora kadmiju ili cinku može aktivirati gene za proteine koji štite od oksidativnog stresa, metalotionein i glutation-S-transferaze.

Ključne riječi
bubreg; jetra; nitrozamini; oksidativni stres; reducirani glutation

Hrčak ID: 755

URI
https://hrcak.srce.hr/755

[engleski]

Posjeta: 668 *