hrcak mascot   Srce   HID

Uvodnik

BIOETIČKA RAZMATRANJA O POVJERLJIVOSTI I PRIVATNOSTI U PRENATALNOJ SKRBI

Aleksandra Frković

Puni tekst nije dostupan.

Sažetak
U temeljna prava svake osobe ubraja se zaštita privatnosti i povjerljivosti. U zdravstvenoj skrbi riječ privat-nost se primjenjuje u tri različita oblika ili pojma: fizička privatnost, informacijska privatnost i privatnost pri odlučivanju. Smatra se da je odstupanje od osobne privatnosti preduvjet za stvaranje povjerljivosti. Sve osobne medicinske informacije su povjerljive, izuzev ako pacijent traži odavanje informacija trećoj osobi ili je to izričito u skladu sa zakonom. Kad informacija o zdravstvenom stanju pojedinca može ozbiljno utjecati na zdravlje drugih, opravdano je da liječnik prekrši obvezu povjerljivosti. U odnosu liječnik-pacijent obično se primjenjuje model opunomoćenika, koji se osniva na povje-renju. Odnos liječnik-pacijent vrlo je složen ako se radi o trudnici. Kada je riječ o odnosu liječnik-trudnica-fetus neki autori prihvaćaju »model dva pacijenta«, a to znači da su majka i plod pacijenti istog liječnika. U slučaju sukoba interesa između majke i ploda od liječnika se očekuje da poštuje autonomiju i pravo na privatnost majke. Od brojnih dilema koje se mogu javiti u prenatalnoj skrbi vezano uz povjerljivost i privatnost razmatrana su neka pitanja vezana uz HIV, prenatalnu dijagnozu fetalnih anomalija i maloljetnice. Tijekom trudnoće je nužna edukacija i savjetovanje o svemu što može utjecati na zdravlje majke i ploda. Kontinuiranost u procesu davanja informacija trudnici, radi dobivanja pristanka za pojedine postupke u prenatalnoj skrbi, pridonosi povjerljivosti ali i očuvanju privatnosti.

Ključne riječi
bioetika; povjerljivost; privatnost; prenatalna skrb

Hrčak ID: 9665

URI
https://hrcak.srce.hr/9665

[engleski]

Posjeta: 477 *